Porebeton - Limning og tilpasning af vægelementer

HOLD

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
20898 - Porebeton - Limning og tilpasning af vægelementer

Målgruppe: Kurset henvender sig til ufaglærte og faglærte fra andre brancher, der ønsker beskæftigelse som porebetonmontør.

Beskrivelse: Deltageren kan:
- Montere porebeton-vægelementer i fuld højde, der limes og tilpasses på byggepladsen.
- Vælge hensigtsmæssige arbejdsmetoder ud fra kendskab til produkter, materialer og tekniske hjælpemidler.
- Planlægge og udføre arbejdet ud fra kendskab til principper om kvalitetssikring på området.
- Udføre arbejdet efter relevante anvisninger og gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning, herunder ergonomi samt anbefalede og lovpligtige hjælpe- og værnemidler.
- Bortskaffe overskydende materialer på forsvarlig og lovlig vis ud fra god praksis for grøn omstilling i brancheområdet.

Fagnummer: 20898 Porebeton - Limning og tilpasning af vægelementer Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 402,00 Uden for målgruppe: DKK 2.390,55