Porebeton - Anvendelse af love og regler

HOLD

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
49963 - Porebeton - Anvendelse af love og regler

Målgruppe: Kurset henvender sig til medarbejdere med eller uden branche erfaring.

Beskrivelse: Med kendskab til hvordan love, bekendtgørelser og vejledninger bliver til og kendskab til forskellen på disse kan deltageren:
- Anvende gældende love, bekendtgørelser og vejledninger herunder relevant arbejdsmiljølovgivning, bygningslovgivning og AT-vejledninger.
- Udføre porebetonmontage under hensyntagen til regler for byggearbejde og relevant lovgivning.
- Bidrage til myndighedskontakt i forbindelse med anmeldelser og tilladelser ved brug af porebetonmontage
- Anvende god praksis for bæredygtig adfærd indenfor arbejdsområdet.

Fagnummer: 49963 Porebeton - Anvendelse af love og regler Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 402,00 Uden for målgruppe: DKK 2.013,75