Regneark

Som udgangspunkt anvender vi programmerne Microsoft Excell i undervisningen på regnearkskurserne.
Kurserne er niveaudelt i generelt, videregående og specialist.
 
Finder du ikke det du søger, er du altid velkommen til at kontakte os.
Aktuelle kursusmuligheder

KursusCentret 
Uddannelsescenter
Holstebro

Døesvej 76 
7500 Holstebro

Tlf +45 99 122 222
kursus@ucholstebro.dk

UCH benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks.