Isolering - Mursamlinger i.h.t. isoleringskrav

HOLD

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
40614 - Isolering - Mursamlinger i.h.t. isoleringskrav

Målgruppe: Bygningshåndværkere, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Udføre mursamlinger ved om-, til- og nybygninger ud fra kendskab til gældende isoleringskrav.
Overholde gældende krav til tæthed og undgå kuldebroer ved udførelsen af mursamlinger.
Udføre arbejdet efter Bygningsreglementets bestemmelser om energiforbrug og varmetab.
Deltage i at udvælge hensigtsmæssige materialer og konstruktioner.
Udføre arbejdet under hensyn til miljø og arbejdsmiljø.

Fagnummer: 40614 Isolering - Mursamlinger i.h.t. isoleringskrav Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 2.512,75