HOLD
01-11-2021
El-teknisk kursus
UCRS - Skjern
18 dage Daghold

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte automatikteknikere, industriteknikere og smede eller andre med tilsvarende kvalifikationer der har eller ønsker beskæftigelse i virksomheders drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som skal kunne udfører vedligeholdelse af automatiske anlæg med elektriske styringer.

Beskrivelse: Deltageren kan opbygge og afprøve mindre relæstyringer, udføre målinger af strøm, spænding og modstand på elektriske kredsløb samt tilslutte en trefaset motor og fejlfinde på disse.

Det betyder at deltageren:
- udvælger komponenter for en relæstyring, opbygge og afprøve mindre relæstyringer for start/stop funktioner, tidsrelæer, reversering og gensidig spærring.
- monterer og afprøver en 3-faset kortslutningsmotor samt fejlfinder på motoren.
- anvender/ajourfører dokumentation efter gældende standard i forbindelse med nævnte styringer.
- udfører korrekt måling af strøm, spænding og modstand med et multimeter samt vurdere de enkelte måleresultater.

Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:
- sikkerhed ved arbejde med elektriske anlæg

Fagnummer: 49416 Automatiske anlæg 1-1, el-lære og relæteknik Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 630,00 Uden for målgruppe: DKK 3.731,00

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til alle, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, og som har behov for grundlæggende viden omkring elektriske anlæg på automatiske maskiner og anlæg eller automatiserede anlæg.

Beskrivelse: Deltageren kan forstå og anvende:
- Grundlæggende viden omkring elektricitet, herunder kendskab til de farer, der kan opstå ved arbejde nær elektriske installationer, endvidere kendskab til de grænseflader og sikkerhedsafstande, der findes ved arbejde nær elektriske anlæg på automatiske anlæg samt specielle krav til værktøj og hjælpeudstyr.
- Grundlæggende viden omkring elektriske energikilder og energioverførsel, herunder kendskab til opbygning af det elektriske forsyningsnet.
- Viden om hvordan et elektrisk anlæg aflåses for utilsigtet indkobling.
- Viden omkring elektrisk dokumentation samt fået kendskab til de enkelte elektriske komponenter og sensorer på et automatisk anlæg, herunder kunne beskrive deres funktion samt udpege og kontrollere disse for korrekt funktion.

Derudover kan deltageren:
- Assistere ved fejlfinding og fejlretning på elektriske systemer på et automatisk anlæg, herunder indgå i et tværfagligt samarbejde med andre faggrupper.

Fagnummer: 48118 Automatiske anlæg, basis elektrisk kendskab Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 378,00 Uden for målgruppe: DKK 2.330,60

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte automatikteknikere, industriteknikere og smede eller andre med tilsvarende kvalifikationer der har eller ønsker beskæftigelse i virksomheders drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som skal kunne udfører vedligeholdelse af automatiske anlæg med elektriske kredsløb og styringer.

Beskrivelse: Deltageren kan på elektriske DC kredsløb foretage beregninger, samt udføre måling af strøm, spænding og modstand med et multimeter. Deltageren opnår viden om kondensatorer, dioder, magnetisme og elektromagnetiske komponenter. Deltageren kan opbygge mindre relætekniske grundkoblinger.

Det betyder at deltageren:
- udfører beregninger på DC kredsløb, hvor der anvendes modstande, dioder og kondensatorer
- udfører korrekt måling af strøm, spænding og modstand med et multimeter samt vurdere de enkelte måleresultater.
- får kendskab til magnetisme og opbygning af elektromagnetiske komponenter
- opbygger mindre relætekniske grundkoblinger
- får kendskab til logiske kredsløb i forbindelse med relæ- og PLC styringer
- anvender de mekaniske endestop og induktive aftastere der forefindes på en styring
- anvender/ajourfører dokumentation efter gældende standard i forbindelse med nævnte styringer.

Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:
- Sikkerhed ved arbejde med elektriske anlæg

Fagnummer: 49399 El-introduktion for reparatører 1, el-lære Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 630,00 Uden for målgruppe: DKK 3.731,00

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte automatikteknikere, industriteknikere og smede eller andre med tilsvarende kvalifikationer der har eller ønsker beskæftigelse i virksomheders drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som skal kunne udfører vedligeholdelse af automatiske anlæg med elektriske relæstyringer. Det anbefales man inden kurset har viden om beregning og målinger på elektriske kredsløb. Denne viden kan opnås igennem kurset El-introduktion for reparatører 1, el-lære.

Beskrivelse: Deltageren kan montere, afprøve og idriftsætte en relæstyring i henhold til gældende regler og standarder, tilslutte og fejlfinde på en AC motor.

Det betyder at deltageren:
- udvælger komponenter, opbygger, afprøver og idriftsætter relætekniske styringer med start/stop funktioner, tidsfunktioner, reversering, gensidig spærring og stjerne/trekant-starter.
- monterer og afprøver en 3­ faset kortslutningsmotor og foretage den korrekte indstilling af motorværn
- opbygger, afprøver og idriftsætter motorstartere.
- udføre korrekte målinger af omdrejningstal og strømforbrug med tangamperemeter og anvende et isolationsprøveapparat
- anvender/ajourfører dokumentation efter gældende standard i forbindelse med nævnte styringer.
- Dimensionerer en motorinstallation
- Udfører montage iht. regler for elektrisk materiel på maskiner

Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:
- Sikkerhed ved arbejde med elektriske anlæg

Fagnummer: 49415 El-introduktion for reparatører 2, relæteknik Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 630,00 Uden for målgruppe: DKK 3.731,00
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus i enten Herning, Ringkøbing-Skjern, Skive eller Holstebro.
Vis privatlivspolitik
Kursuspris
AMU:
DKK 2.268,00
Uden for målgruppe:
DKK 12.929,60
Der er hold med tillægspris på dette kursus. Klik og se samlet kursuspris.
Forbehold og information
AMU tilmeldingsbetingelser, tilskud og vilkår

Hvert AMU-kursus afsluttes med en test. Når testen er bestået udstedes et AMU-b...

Læs mere
Vejledning om tilmelding

Tilmelding til arbejdsmarkedsuddannelser og ansøgning om VEU-godtgørelse foregå...

Læs mere
Vær obs på!

Fra 1. august er det et lovkrav, at alle skolens adresser er tobaksfri. Det gæl...

Læs mere