Bygningsmaler - spartling af vanskelige overflader

HOLD

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
49258 - Bygningsmaler - håndtering af fugt og skimmelvækst

Målgruppe: Faglærte malere og andre, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Kortlægge fugtskader, deres omfang og mulige årsag ud fra kendskab til fugtophobning i bygninger.
Håndtere forskellige affugtningsmetoder og vurdere og tilrettelægge efterfølgende malebehandling.
Vejlede om forebyggelse af skimmelvækst ud fra viden om skimmelsvamp og skimmelvæksts betydning for indeklimaet.
Vejlede om afrensning og malebehandling af overflader, som har været angrebet af fugt og skimmelsvamp.
Foretage fugtmålinger ud fra kendskab til undersøgelsesmetoder m.h.t. skimmelsvamp.
Vurdere og anvende fugtmålinger til tilrettelæggelse og kvalitetssikring af malebehandling efter gældende lovgivning,
Vejlede kunden og udføre arbejdet efter gældende love og regler under hensyn til arbejdsmiljø, sikkerhed, miljø og anbefalinger vedr. behandling af fugtskader og skimmelsvamp.

Fagnummer: 49258 Bygningsmaler - håndtering af fugt og skimmelvækst Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 256,00 Uden for målgruppe: DKK 1.651,40
49257 - Bygningsmaler - Spartling af overflader

Målgruppe: Faglærte malere og andre, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Beskrivelse: Deltageren kan:
Vurdere og benytte hensigtsmæssige værktøjer, sparteltape og spartelmasse samt vurdere indfaldskrav ved arbejde med gipsplader.
Foretage korrekt spartling af gipsplader samt af indgående/udadgående hjørner og af loft-/vægovergange.
Udføre proces- og slutkontrol i forhold til forventede udfaldskrav og efter gældende regler.
Spartle og oprette bæredygtige overflader efter givne krav om slutfinish og kvalitet ud fra overfladens tilstand.
Vurdere nye og tidligere malebehandlede indvendige overfladers art og tilstand.
Vælge korrekte afrensning- og opbygningsmetoder.
Vælge teknik og værktøj for at nå det ønskede resultat på forskellige overflader som murede vægge, beton, gips, bindingsværk, rørvæv m.v.
Planlægge arbejdet efter gældende love og regler under hensyn til miljø, sikkerhed og arbejdsmiljø.
Vælge egnet sikkerhedsudstyr i forbindelse med arbejdets udførelse.

Fagnummer: 49257 Bygningsmaler - Spartling af overflader Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 384,00 Uden for målgruppe: DKK 2.362,10
49257 - Bygningsmaler - spartling af vanskelige overflader

Målgruppe: Faglærte malere og andre, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Spartle og oprette bæredygtige overflader efter givne krav om slutfinish og kvalitet ud fra overfladens tilstand.
Vurdere nye og tidligere malebehandlede indvendige overfladers art og tilstand.
Vælge korrekte afrensning- og opbygningsmetoder.
Vælge teknik og værktøj for at nå det ønskede resultat på forskellige overflader som murede vægge, beton, gips, bindingsværk, rørvæv m.v.
Planlægge arbejdet efter gældende love og regler under hensyn til miljø, sikkerhed og arbejdsmiljø.
Vælge egnet sikkerhedsudstyr i forbindelse med arbejdets udførelse.

Fagnummer: 49257 Bygningsmaler - spartling af vanskelige overflader Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 256,00 Uden for målgruppe: DKK 1.651,40