Virksomhedens budgetter

HOLD
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Målgruppe: Kurset retter sig mod administrative medarbejdere med hovedbeskæftigelse i regnskabs-/økonomifunktionen og medarbejdere, der medvirker til budgetudarbejdelse.Herudover medarbejdere på ledelsesniveau med behov for viden omkring budgettering og efterfølgende rapportering af økonomiske informationer.

Beskrivelse: Deltageren kan arbejde med budgetlægningen vedr. resultatbudgettet, herunder foretage udarbejdelse af aktivitetsbudgetter og kapacitetsbudgetter (investeringsbudget, likviditetsbudget, markedsføringsbudget, salgsbudget, balancebudget).

Deltageren kan gennem budgetteringsprocessen vurdere hvilken effekt ændringer i budgetforudsætningerne vil få på resultatet.

Desuden kan deltageren arbejde med budgetopfølgning og få kendskab til at lokalisere, vurdere og rapportere budgetafvigelser.

Fagnummer: 49437 Virksomhedens budgetter Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 384,00 Uden for målgruppe: DKK 1.712,45