Kursusinformation

Du er nøglemedarbejder...

....i en stilling uden personaleansvar, men med et koordinerende ansvar og rolle

For at lykkes med den opgave er du afhængig af din egen og dine kollegaers indsats. En væsentlig faktor for at lykkes med opgaven og opnå resultater er en klar rolle- og ansvarsfordeling og en tydelig forventningsafstemning omkring fælles målsætninger.

Det, at I er på niveau betyder, at det er din personlighed og de kvaliteter, der er forbundet med den, der bliver afgørende, fordi netop din koordinerende funktion ikke har nogen formel autoritet bag sig.
Du er nødt til betjene dig af det, der hedder naturlig autoritet for at kunne bestride din opgave. Du må derfor som teamkoordinator udvikle din egen metode og stil med udgangspunkt i dig selv og de kompetencer, du besidder.

Kursusindhold
Modul 1:

 • Teamkoordinatorens rolle
 • Opgaver og arbejdspræmisser
 • Teamkoordinatorens dilemmaer
 • Persontyper og adfærd
 • Prioritering og planlægning

Modul 2:

 • Kommunikation i teamet
 • Kommunikation og kultur
 • Kropssprog, sprogbrug, lytning og spørgeteknik
 • Konflikthåndtering
 • Assertion

Modul 3:

 • Hvorfor arbejde i teams?
 • Teamets udviklingsfaser
 • Teamets fundament
 • Naturlig autoritet og gennemslagskraft
 • Personlig handlingsplan
HOLD
27-10-2021
Teamkoordinatoruddannelsen
UCH, Nørre Boulevard 21, Holstebro
5 dage Daghold
02-03-2022
Teamkoordinatoruddannelsen
UCH, Nørre Boulevard 21, Holstebro
5 dage Daghold

Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus har deltageren:
Redskaber til at skelne mellem væsentlige og uvæsentlige informationer.
Viden om egen kommunikation og hvordan den fortolkes og opfattes af andre i og uden for teamet.
Viden om, hvordan IT kan anvendes i kommunikation.

Efter gennemført kursus kan deltageren:
Medvirke til at forbedre kommunikationen internt i teamet og mellem teamet og den øvrige virksomhed inklusiv ledelsen.
Bidrage til at løse kommunikationsproblemer og anvende redskaber til at omsætte information til beslutninger og handlinger.
Identificere og beskrive de interne kommunikationsstrømme i teamet og i virksomheden.

Fagnummer: 49259 Kommunikation i teams Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 380,00 Uden for målgruppe: DKK 1.203,00

Målgruppe: Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Beskrivelse: Deltageren kan organisere og lede produktionsgrupper/teams på det operationelle niveau, herunder tilpasning af lederstil i forhold til gruppen/teamets formål og udviklingstrin.

I jobfunktionen indgår:
- Sammensætning og udvikling af produktionesgrupper/teams
- Opstilling af relevante mål og rammer med udgangspunkt i virksomhedens mål, strategi og basisorganisation.
- Teknikker, der fremmer dynamikken i gruppeprocesser.

Fagnummer: 43573 Ledelse af teams/produktionsgrupper Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 570,00 Uden for målgruppe: DKK 1.689,50
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus i enten Herning, Ringkøbing-Skjern, Skive eller Holstebro.
Vis privatlivspolitik
Kursuspris
AMU:
DKK 950,00
Uden for målgruppe:
DKK 2.892,50
Forbehold og information
AMU tilmeldingsbetingelser, tilskud og vilkår

Hvert AMU-kursus afsluttes med en test. Når testen er bestået udstedes et AMU-b...

Læs mere
Vejledning om tilmelding

Tilmelding til arbejdsmarkedsuddannelser og ansøgning om VEU-godtgørelse foregå...

Læs mere
Vær obs på!

Fra 1. august er det et lovkrav, at alle skolens adresser er tobaksfri. Det gæl...

Læs mere