Spåntagende bearbejdning af aluminiumslegeringer

HOLD
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte inden for området spåntagende bearbejdning og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med emnefremstilling.

Beskrivelse: Deltageren kan beregne og optimere produktiviteten ved fræseprocesser i aluminiumslegeringer på baggrund af en opnået teoretisk og praktisk viden omkring:

- Spåndannelse
- Værktøjsudnyttelse og spånvolumen
- Metallurgi og materialeforståelse
- Råemnets fremstillingsproces
- Forståelse for vibrationer under bearbejdningsprocesser
- Den indbyrdes afhængighed mellem skæreparametre

Deltageren kan desuden anvende forskellige bearbejdningsstrategier til optimering på baggrund af en viden om disses indvirkning på komponentkvalitet, bearbejdningstid og værktøjsslid.

Desuden er deltageren i stand til at drage paralleller til bearbejdning af speciallegeringer på baggrund af den opnåede viden om bearbejdning af traditionelle aluminiumslegeringer samt kendskab til disse speciallegeringers karakteristika.

Fagnummer: 48023 Spåntagende bearbejdning af aluminiumslegeringer Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 384,00 Uden for målgruppe: DKK 2.193,05