Restaurering - historiske malematerialer

HOLD
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Målgruppe: Bygningshåndværkere, der beskæftiger sig med historiske bygninger eller andre, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Beskrivelse: Deltageren kan:
Medvirke til at vedligeholde og bevare malede og overfladebehandlede flader i historiske bygninger med respekt for materialer, byggestil, egnspræg og teknikker.
Medvirke til at analysere historiske malematerialer og -metoder ud fra en viden om malingtyper og farver, herunder bindemidler, pigmenter, fortyndingsmidler og hjælpestoffer, der har været anvendt i en given tidsperiode.
Udføre restaurering i samarbejde med andre håndværkergrupper.
Vejlede bygherrer om løsninger til at bevare historiske overflader og strukturer.
Medvirke til at udføre restaurering, som også er miljø- og arbejdsmiljømæssigt forsvarlig ud fra viden om byggeskik, bygningsreglement, fredningsbestemmelser samt øvrig relevant lovgivning og bestemmelser.

Fagnummer: 47950 Restaurering - historiske malematerialer Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 128,00 Uden for målgruppe: DKK 1.059,10