Teamledelse aftenhold - Akademiuddannelse

Hold
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Kursusinformation

Faget udbydes i et samarbejde mellem Uddannelsescenter Holstebro og Erhvervsakademi MidtVest (EAMV).

Formål 
Det er formålet, at den studerende i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis udvikler sin kompetence i at etablere, udvikle og lede teams samt at opbygge en teambaseret kultur med tværgående tænkning, helhedsforståelse og med feedback som centrale elementer.

Læringsmål
Den studerende... 

Viden og forståelse

 • Skal kende de vigtigste roller som teamleder
 • Skal have viden om de vigtigste kendetegn i forskellige faser af en gruppes udvikling på vej til at blive et team
 • Skal have forståelse af praksis samt de vigtigste anvendte teorier og metoder inden for teamledelse
 • Skal have indsigt i kulturelle barrierer for etablering af en teamkultur

Færdigheder

 • Skal kunne anvende og kombinere centrale metoder og redskaber, der knytter sig til fag-områdets praksis og arbejdsprocesser
 • Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger og justere gruppeprocesser i mindre og større grupper i relation til teamledelse

Kompetence

 • Skal i en struktureret sammenhæng kunne udvikle egen ledelsespraksis i relation til etablering og udvikling af teams
 • Skal kunne identificere og påvirke forskellige teamroller og forstå at anvende disse til at udvikle teamet i den rigtige retning 
 • Skal kunne identificere og udvikle egne muligheder for fortsat videreuddannelse i forskellige lærings-/teambaserede miljøer

Indhold

 • Teamledelse som metode og teamledelse i praksis i organisatorisk kontekst
 • Etik og Roller i teams 
 • Kompetenceudvikling og teamledelse
 • Teamdynamik og processer

Praktiske oplysninger

Varighed: 8 aftener + eksamen
Undervisningstid: Aften

Undervisningssted: Erhvervsakademi MidtVest, Herning

ECTS-point: 5

Eksamen: Mundtlig prøve kombineret med en individuel erhvervscase og med intern censur og bedømmelse efter 7- trins skalaen. Erhvervscasen indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen.

Tilskudsmuligheder: Tjek eventuelt dine muligheder for at søge om Statens Voksen-Uddannelsesstøtte (SVU) - klik her

Har du spørgsmål: Sarah Winther Degn tlf.: 99 122 485 mail swd@ucholstebro.dk

Der tages forbehold for lovgivningsmæssige ændringer.

Tilknyttet fil:
Akademiuddannelse_2019(5).pdf (803 kB)
Kursuspris
Pris inklusiv moms eksl. undervisningsbøger
DKK 3.800,00
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Vis privatlivspolitik