Teamkoordinatoruddannelsen

Hold
27-04-2020
Daghold
Kursusinformation

Du er nøglemedarbejder...

....i en stilling uden personaleansvar, men med et koordinerende ansvar og rolle

For at lykkes med den opgave er du afhængig af din egen og dine kollegaers indsats. En væsentlig faktor for at lykkes med opgaven og opnå resultater er en klar rolle- og ansvarsfordeling og en tydelig forventningsafstemning omkring fælles målsætninger.

Det, at I er på niveau betyder, at det er din personlighed og de kvaliteter, der er forbundet med den, der bliver afgørende, fordi netop din koordinerende funktion ikke har nogen formel autoritet bag sig.
Du er nødt til betjene dig af det, der hedder naturlig autoritet for at kunne bestride din opgave. Du må derfor som teamkoordinator udvikle din egen metode og stil med udgangspunkt i dig selv og de kompetencer, du besidder.

Kursusindhold
Modul 1:

 • Kursuspræsentation
 • Hvorfor arbejde i teams
 • Fra strategi til handling
 • Persontyper og adfærd i teamet
 • Teamkoordinatorens rolle og opgaver
 • Kommunikation internt og eksternt i teamet

Modul 2:

 • Motivation
 • Konflikthåndtering
 • Arbejdsbelastninger og trivsel
 • Problemanalyse
 • Prioriteringer og planlægning

Modul 3:

 • Vidensdeling
 • Værdikæde
 • Virksomheden, teamet og medarbejderens mål
 • Teamkoordinatoren som rollemodel og anfører
 • Autoritet og loyalitet
 • Fokusområder
 • Samlet evaluering
Kursuspris
AMU: DKK 930,00
Uden for målgruppe: DKK 2.821,75
Teamkoordinatoruddannelsen
Fagnummer: 49259 Kommunikation i teams Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 1.172,70

Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.

Beskrivelse: Efter gennemført uddannelse:
Kan deltageren medvirke til at forbedre kommunikationen internt i teamet og mellem teamet og den øvrige virksomhed inklusiv ledelsen.
Får deltageren redskaber til at skelne mellem væsentlige og uvæsentlige informationer.
Kan deltageren bidrage til at løse kommunikationsproblemer og får redskaber til at omsætte information til beslutninger og handlinger.
Bliver deltageren opmærksom på egen kommunikation og, hvordan den fortolkes og opfattes af andre i og uden for teamet. Bliver deltageren i stand til at identificere og beskrive de interne kommunikationsstrømme i teamet og i virksomheden.
Får deltageren viden om, hvordan IT kan anvendes i kommunikation.

Fagnummer: 43573 Ledelse af teams/produktionsgrupper Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 558,00 Uden for målgruppe: DKK 1.649,05

Målgruppe: Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Beskrivelse: Deltageren kan organisere og lede produktionsgrupper/teams på det operationelle niveau, herunder tilpasning af lederstil i forhold til gruppen/teamets formål og udviklingstrin.

I jobfunktionen indgår:
- Sammensætning og udvikling af produktionesgrupper/teams
- Opstilling af relevante mål og rammer med udgangspunkt i virksomhedens mål, strategi og basisorganisation.
- Teknikker, der fremmer dynamikken i gruppeprocesser.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Vis privatlivspolitik
Forbehold og information
AMU tilmeldingsbetingelser, tilskud og vilkår

AMU-uddannelser er tilskudsberettigede. Det betyder, at deltagere uden en vid...

Læs mere
Vejledning om tilmelding

Tilmelding til arbejdsmarkedsuddannelser og ansøgning om VEU-godtgørelse foregå...

Læs mere
Forbehold!

Der tages forbehold for lovgivningsmæssige ændringer.

Læs mere

KursusCentret 
Uddannelsescenter
Holstebro

Døesvej 76 
7500 Holstebro

Tlf +45 99 122 222
kursus@ucholstebro.dk

UCH benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks.