Skab din fremtidige karriere

Hold
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Kursusinformation

Bliv administrerende direktør i dit eget liv!

Styrk dine personlige kompetencer i relation til virksomheders ønsker og krav til kommende kolleger/medarbejdere.

Kurset henvender sig til ALLE, men specielt til dig der står i eller ”between” forskellige jobsituationer og uanset om du er medarbejder eller leder.

Find eller få svar på følgende spørgsmål:
1. Hvordan finder jeg fortsat motivation for at blive ved med at lære nyt - livslang læring?
Vores viden og færdigheder ”forældes” hurtigere end tidligere. Livslang læring og kravene om at mestre nye kompetencer er nu et grundvilkår, som alle må forholde sig aktivt til. Gennem præsentation af en række forskellige metoder og værktøjer opnår du større selverkendelse og dermed en mere helhedsorienteret tilgang til dine personlige, faglige og relationelle kapaciteter.

2. Hvordan kan eller ”skal” jeg sætte personlige mål for fremtiden?
Du får kendskab til en række forskellige værktøjer og metoder, der kan hjælpe dig til at vælge en personlig strategi med udgangspunkt i dine egne præferencer og foretrukne metoder.

3. Hvordan kan jeg indgå på en ligeværdig måde, når jeg møder modstand i form af forhindringer og/eller når andre udfordringer dukker op?
Det handler om social kapital og det der hedder personlig omdømmekapital. Begreber der gennem forløbet bliver præsenteret i form af arbejdsmetoder, teknikker m.v. og tilhørende værdier, som du efter kurset kan anvende og håndtere i praksis, når situationerne opstår.

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til personer i faglærte og ufaglærte jobs, som arbejder med eller ønsker at arbejde med borger- og kundekontakt knyttet til det administrative arbejde.

Beskrivelse: Deltageren kan sætte rammer og lægge en strategi for forskellige typer samtaler med kunder, borgere og kolleger, fx vejlednings- og rådgivningssamtaler. Deltageren kan anvende et sprogbrug tilpasset samtalens formål og hermed bidrage til en effektiv opgave- og problemløsning. Herunder kan deltageren aflæse kropssprog, anvende aktiv lytning og relevante spørgeteknikker samt give konstruktiv feedback, sådan at de administrative kommunikative opgaver løses bedst muligt.

Fagnummer: 47297 Kommunikation og feedback i administrativt arbejde Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 126,00 Uden for målgruppe: DKK 711,75

Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.

Beskrivelse: Deltageren er i stand til at tilegne sig ny viden og er motiveret til yderligere udvikling og uddannelse, fagligt såvel som personligt med henblik på at matche omskiftelige behov på arbejdspladsen og arbejdsmarkedet som helhed. Deltageren kan opstille klare ønsker og mål i forhold til egen kvalificering og uddannelse med henblik på at matche behovene indenfor eget fagområde. Deltageren kan håndtere udviklingssamtaler herunder etablere kontakt med og blive forstået af andre mennesker, tackle situationer, hvor deltageren møder modstand herunder forstå de psykologiske mekanismer, der henholdsvis fremmer og hæmmer præcis kommunikation.

Fagnummer: 45362 Personlig udvikling til arbejde og uddannelse Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 940,00 Uden for målgruppe: DKK 2.638,75