Salg i bagerbutikken

Hold
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Kursusinformation

"– fra ekspedition til service"

Kurset hvor vi sætter fokus på at skabe oplevelser for kunderne, der får dem til at komme igen.

Det arbejder vi med | 3 temaer

Den gode service

  • At give den gode kundeoplevelse i min butik – at se min butik med kundernes øjne
  • Kundens oplevelse er mere end selve købet – det er helhedsindtrykket i butikken
  • Sådan arbejder jeg målrettet med at udvikle min butiks kundeoplevelse

At påtage sig ledelse uden at være leder

  • Ansvarlighed og ejerskab – hvordan er jeg en god rollemodel
  • At klæde nye medarbejdere / de unge på - at instruere og lære andre at yde god kundeservice
  • At arbejde med unge mennesker – holdninger (deres og mine)
  • Kommunikation – at forstå hvordan vi er forskellige og at det påvirker samarbejdet i butikken

Salgsledelse

  • Fra ”at ekspedere” til ”at sælge” – fokus på salg og mersalg
  • Salgstræning - at hjælpe medarbejderne til at sælge
  • Min egen rolle i butikken

Forløbet er for dig, der er ansat i bagerbutikken og har ansvar for salg og oplæring af det øvrige personale.

Forløbet består af 3 moduler à 2 dage. Mellem hvert modul arbejder du videre med indholdet fra kursusdagene i din egen butik. Der skal arbejdes med konkrete opgaver hvor du skal se butikken som en helhed og arbejde med instruktion og feedback til de øvrige medarbejdere i butikken.

Din leder indgår som sparringspartner i forløbet, så aktiviteter foregår i overensstemmelse med butikkens strategi. Forløbet ender ud i en individuel handlingsplan.

Salg i bagerbutikken

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere beskæftiget med fremstilling af brød, kager, dessert, chokolade og konfekture, og som ønsker at tilegne sig kompetencer i forhold salg og servicefunktioner i bagerivirksomheder.

Beskrivelse: Deltageren kan formidle information om bageriprodukter, kunder og købsadfærd til butikspersonalet, som kan anvende denne viden i salgsarbejdet. Deltageren kan ud fra indsigt i et eller flere butikskoncepter komme med input til værdier og retningslinjer, herunder personlig kundekontakt, service og hygiejne, som butikspersonalet skal agere efter i salgssituationer, Deltageren kan på baggrund af viden om service og salgsteknik observere butikspersonalet i en given salgssituation med henblik på at kunne rådgive personalet efterfølgende til at optimere salgsarbejdet.

Fagnummer: 47400 Salg- og servicekompetencer i bagerbutikken Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 252,00 Uden for målgruppe: DKK 1.436,50

Målgruppe: Medarbejdere som i deres arbejde indgår i forskellige gruppekonstellationer.

Beskrivelse: Deltageren kan bevidst rette fokus på egen arbejdsindsats i en eksisterende/aktuel arbejds- eller projektgruppe og tilpasse sin arbejdsindsats således at den er med til, at sikre sammenhæng imellem gruppens og virksomhedens mål. Endvidere kan deltageren aktivt indgå i arbejdet med at minimere de processer, der hindrer samarbejde og kan styrke de processer, der fremmer samarbejde i virksomheden. Endvidere kan deltageren bidrage til at understøtte udviklingen af et godt arbejdsmiljø.

Fagnummer: 45983 Samarbejde i grupper i virksomheden Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 376,00 Uden for målgruppe: DKK 1.193,50

Målgruppe: Medarbejdere, der foretager sidemandsoplæring.

Beskrivelse: Deltageren kan efter gennemført uddannelse anvende oplæringsmetoder, oplæringsmaterialer og kommunikation, til at oplære andre. Deltageren forstår også betydningen af sin kollegas kompetencer og indlæringsstil i forbindelse med oplæringen og kan anvende denne viden i sin oplæring af den enkelte.

Fagnummer: 40373 Sidemandsoplæring Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 376,00 Uden for målgruppe: DKK 1.383,10
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Vis privatlivspolitik
Kursuspris
AMU:
DKK 996,00
Uden for målgruppe:
DKK 4.053,40
Forbehold og information
AMU tilmeldingsbetingelser, tilskud og vilkår

Hvert AMU-kursus afsluttes med en test. Når testen er bestået udstedes et AMU-b...

Læs mere
Vejledning om tilmelding

Tilmelding til arbejdsmarkedsuddannelser og ansøgning om VEU-godtgørelse foregå...

Læs mere
Forbehold!

Der tages forbehold for lovgivningsmæssige ændringer.

Læs mere