Projektlederuddannelsen

Hold
18-02-2020
Projektlederuddannelsen
Nørre Boulevard 21
9 dage Daghold
Kursusinformation

Arbejder du i projekter, er du projektleder eller bliver du involveret i projekter i nær fremtid, så er Den Grundlæggende Projektlederuddannelse et godt tilbud til dig.

Uddannelsen giver dig konkrete værktøjer til at:

 • Komme fra idé til projekt
 • Afgrænse projektet
 • Tænke innovation i projektarbejdet
 • Sikre fremdrift
 • Etablere en god projektgruppe
 • Afklare interessekonflikter
 • Afslutte projektet
 • Forankring af projektets resultater
 • Udvikle virksomhedens projektkultur

Uddannelsen er et udviklingsforløb på i alt 9 dage, opbygget af 4 moduler af 2-3 dages varighed.

Modul 1: Projektopstart

 • Præcisering af projektbegrebet
 • Projektafgrænsning
 • Fastsættelse af formål og mål for projektet
 • Typiske faser i et projektforløb
 • Interessent- og resurseanalyse
 • Sammensætning af den optimale projektorganisation
 • Opstart af projekt og projektgruppe

Modul 2: Teamudvikling og ledelse

 • Sammensætning og udvikling af teamets kompetencer
 • Forandringer og faldgruber i teamledelse
 • Målstyring som teamledelsesværktøj
 • Samarbejde i projektorganisation
 • Projektplan, møder og logbog
 • Projektplanlægning og styring af flow
 • Situationsbestemt ledelse gennem anerkendelse, motivation og engagement

Modul 3: Projektgennemførelse

 • Projektlederens rolle og ledelsesmæssige opgaver
 • Gruppe/team udvikling
 • Konflikter og konflikthåndtering i projekter
 • Økonomi
 • Risikostyring og estimat
 • Præsentationsteknik

Modul 4: Projektafslutning og læring

 • Projektafslutning og forankring
 • Resultat- og procesevaluering
 • Kreativitet og innovation
 • Dokumentation og videnformidling
 • Forankring af læring
 • Afsluttende projektrapport inklusiv resultatvurdering
 • Fortsat personlig udvikling – muligheder og egne ønsker
Kursuspris
AMU:
DKK 1.674,00
Uden for målgruppe:
DKK 5.025,75
Projektlederuddannelsen
Der er tilknyttet prøver til uddannelsen.

Målgruppe: Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Beskrivelse: Deltageren kan i ledelsesfunktionen diagnosticere, organisere og strukturere problembehandlingsprocesser og lede dynamiske processer på det operationelle niveau.

I jobfunktionen indgår:
- Anvendelse af de optimale problembehandlingsteknikker i den konkrete situation
- Værktøjer, der fremmer de kreative og dynamiske forandringsprocesser
- Lederroller i forandringsprocessen .

Fagnummer: 43572 Ledelse af forandringsprocesser Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 564,00 Uden for målgruppe: DKK 1.675,25

Målgruppe: Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Beskrivelse: Deltageren kan i ledelsesfunktionen definere, organisere og planlægge projekter, der involverer medarbejdere på det operationelle niveau.

Deltageren kan anvende en optimal projektstyringsmodel med afsæt i den aktuelle opgave, organisation, kultur og ressourcemæssige situation.

Deltageren kan identificere og beskrive projektets rammer, mål, faser og succeskriterier.

Deltageren kan anvende relevante styringsværktøjer på et grundlæggende niveau.

Deltageren kan anvende projektarbejde som en del af en læringsproces.

Fagnummer: 40593 Lederens projektplanlægning Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 564,00 Uden for målgruppe: DKK 1.675,25

Målgruppe: Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Beskrivelse: Deltageren kan varetage projektlederrollen samt løse væsentlige ledelsesopgaver i forbindelse med gennemførelsen af projekter på det operationelle niveau.
Deltageren kan desuden identificere egen ledelsesrolle i projektet samt projektdeltagernes roller, kompetencer og ansvarsområder.

Deltageren kan sikre teamudvikling i projektororganisationen samt skabe motivation, engagement og samspil i projektet.

Deltageren kan håndtere konflikter både internt i projektgruppen og i forhold til projektets øvrige interessenter.

Deltageren kan varetage relevant kommunikation internt i projektgruppen og i forhold til projektets interessenter.

Fagnummer: 40594 Projektledelse Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 564,00 Uden for målgruppe: DKK 1.675,25
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Vis privatlivspolitik
Forbehold og information
AMU tilmeldingsbetingelser, tilskud og vilkår

AMU-uddannelser er tilskudsberettigede. Det betyder, at deltagere uden en vid...

Læs mere
Vejledning om tilmelding

Tilmelding til arbejdsmarkedsuddannelser og ansøgning om VEU-godtgørelse foregå...

Læs mere
Forbehold!

Der tages forbehold for lovgivningsmæssige ændringer.

Læs mere