Projektlederuddannelse aftenhold - Akademiuddannelse

Kursusinformation

Faget udbydes i et samarbejde mellem Uddannelsescenter Holstebro og Erhvervsakademi Sydvest.

Se det konkrete kursusudbud og - TILMELD DIG HER

Formål 
Det er formålet, at den studerende bliver i stand til at forberede, gennemføre og afslutte projekter i organisationen.

Læringsmål
Den studerende... 

Viden og forståelse

 • Skal have viden om projektstyrings områdets praksis og central anvendte teorier og metoder
 • Skal have viden om og forståelse for organisationens situation og omgivelser
 • Skal forstå og besidde organisatorisk viden for at kunne agere som leder af projekter

Færdigheder

 • Skal kunne kombinere og anvende teorier og metoder inden for projektstyringsområdet
 • Skal have overblik over forskellige projekttyper
 • Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger og justere arbejdsgange og arbejdsprocesser i relation til projektformål og delmål
 • Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder inden for projektstyringsområdet til projektets interessenter
 • Skal kunne indsamle empiri fra projektstyringsområdet og relatere denne til egen organisation og egne ledelsesmæssige forhold, udfordringer og tiltag på relevant måde

Kompetence

 • Skal kunne indgå naturligt i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser inden for projektstyringsområdet
 • Skal kunne udvikle egen ledelsespraksis inden for projektstyringsområdet, som udgangspunkt for at identificere egne læringsbehov

Indhold

 • Projektorganisatoriske elementer og sammenhænge. Klassisk samt agilt
 • Projektstyringsværktøjer og processer
 • Ledelse i projekter
 • Kommunikative værktøjer i forbindelse med projekter

Praktiske oplysninger:

Varighed: 15 aftener + eksamen
Undervisningstid: Aften

Undervisningssted: Erhvervsakademi MidtVest, Holstebro/Herning

ECTS-point: 10

Eksamen: Mundtlig prøve kombineret med en individuel erhvervscase og med intern censur og bedømmelse efter 7- trins skalaen. Erhvervscasen indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen.

TILMELDING - KLIK HER - (her kan du også se de konkrete datoer) 

Tilskudsmuligheder: Tjek eventuelt dine muligheder for at søge om Statens Voksen-Uddannelsesstøtte (SVU) - klik her

Har du spørgsmål: Sarah Winther Degn tlf.: 99 122 485 mail swd@ucholstebro.dk

Der tages forbehold for lovgivningsmæssige ændringer.


Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Vis privatlivspolitik