Organisationsteori og arbejdspsykologi, Aftenundervisning- Akademiuddannelse

Kursusinformation

Faget udbydes i et samarbejde mellem Uddannelsescenter Holstebro og Erhvervsakademi MidtVest

Se det konkrete kursusudbud og - TILMELD DIG HER 

Formål
Det er formålet, at den studerende gennem refleksion over teori og praksis udvikler sin forståelse for organisationslivet og arbejdspsykologien. Den studerende skal kunne identificere problemstillinger i en praktisk kontekst og gennem anvendelse af fagets teorier og metoder være i stand til at tage aktivt del i udarbejdelsen af løsningsforslag.

Læringsmål
Den studerende...

Viden og forståelse

 • Skal have viden om organisationsfagets hovedområder: Struktur, styringsprocesser samt virksomhedskultur og -etik
 • Skal have viden om arbejdspsykologiens hovedområder: Individets psykologi (motivation, trivsel, forsvar), socialpsykologien (på gruppe- og organisationsplan) og personlighedspsykologien

Færdigheder

 • Skal kunne adskille symptomer og problemer på en sådan måde, at de iagttagne symptomer kan konkretiseres i form af organisatoriske eller arbejdspsykologiske problemer
 • Skal kunne adskille fagets hovedområder, så det bliver muligt at arbejde isoleret med delemner (fx struktur)
 • Skal kunne forstå kompleksiteten i en organisation
 • Skal besidde et antal konkrete værktøjer (teorier, modeller) inden for alle fagets hovedområder
 • Skal være i stand til at vurdere, hvor vidt en given model eller teori er hensigtsmæssig i den aktuelle sammenhæng
 • Skal kunne håndtere individer/gruppers forskellighed på det arbejdspsykologiske plan
 • Skal kunne håndtere indhentning af empiri i forhold til faglige problemstillinger

Kompetence

 • Skal kunne finde og identificere problemstillinger af organisatorisk og arbejdspsykologisk art i en praktisk kontekst
 • Skal kunne anvende fagets modeller og redskaber i forbindelse med udarbejdelse af praktiske løsningsforslag på en måde, så disse kan afprøves og eventuelt implementeres i praksis
 • Skal i kraft af indsigt på et styrket grundlag kunne bidrage til organisatoriske samarbejds-processer og dermed til organisatorisk målopfyldelse

Indhold

 • Organisatoriske grundelementer og sammenhænge i nutidens og fremtidens globale og lokale spektra* (*Spektrum er et område der er bredt og varieret sammensat, og hvor variationen går fra en yderlighed til en anden)
 • Organisationsstruktur og styringsprocesser i private og offentlige virksomheder
 • Organisationskulturen og forandringsledelse
 • Motivation og trivsel i arbejdslivet
 • Grupper, team og individer
 • Metode med fokus på dataindsamling og metode

Praktiske oplysninger:

Varighed: 14 aftener samt eksamen 
Undervisningstid: 

Undervisningssted: Erhvervsakademi MidtVest Holstebro/Herning

ECTS-point: 10

Eksamen: Mundtlig prøve kombineret med en individuel erhvervscase og med intern censur og bedømmelse efter 7- trins skalaen. Erhvervscasen indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen.

TILMELDING - KLIK HER - (her kan du også se de konkrete datoer)  

Tilskudsmuligheder: Tjek eventuelt dine muligheder for at søge om Statens Voksen-Uddannelsesstøtte (SVU) - klik her

Har du spørgsmål: Sarah Winther Degn tlf.: 99 122 485 mail swd@ucholstebro.dk

Der tages forbehold for lovgivningsmæssige ændringer.


Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Vis privatlivspolitik