Ledelse i praksis Akademiuddannelse

Hold
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Kursusinformation

Faget udbydes i et samarbejde mellem Uddannelsescenter Holstebro og Erhvervsakademi MidtVest (EAMV).

Formål 
Det er formålet, at den studerende gennem refleksion over teori og praksis udvikler sin forståelse for den daglige ledelsesmæssige kompleksitet. Den studerende skal kunne udøve personligt lederskab i den daglige praksis, og på den baggrund vurdere, hvilke af fagets teorier og metoder der er relevante at tage i anvendelse i konkrete ledelsesmæssige situationer.

Læringsmål
Den studerende... 

Viden og forståelse

 • Skal have viden om ledelsesområdets praksis og centrale teorier og metoder og faglige sammenhænge
 • Skal forstå ledelsesmæssig praksis inden for eget erhverv på en reflekteret måde

Færdigheder

 • Skal kunne anvende centrale metoder og redskaber der knytter sig til beskæftigelse inden for det ledelsesmæssige område
 • Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger og foretage justeringer i arbejdsgange og arbejdsprocesser
 • Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejds-partnere og medarbejdere
 • Skal kunne anvende ledelseskommunikation som en del af egen ledelsespraksis

Kompetence

 • Skal kunne indgå i udviklingsorienterede situationer inden for ledelsesområdet og tilgrænsende faglige områder
 • Skal kunne varetage ledelsesmæssige funktioner i praksis på eget niveau
 • Skal kunne identificere udviklingsområder for egen ledelsesmæssig læring

Indhold

 • Ledelsesteori 
 • Personlig lederstil og -udvikling 
 • Kommunikation 
 • Lærings- og udviklingsprocesser 
 • Konflikthåndtering 
 • Metode med fokus på problemformulering og metode 

Praktiske oplysninger:

Varighed: 7 dage 

Undervisningstid: Hver dag kl. 08:00-15:00

Undervisningssted: Erhvervsakademi MidtVest, Holstebro/Herning

ECTS-point: 10

Eksamen: Mundtlig prøve kombineret med en individuel erhvervscase og med ekstern censur og bedømmelse efter 7- trins skalaen. Erhvervscasen indgår med en
helhedsvurdering som en del af bedømmelsen.

TILMELDING - KLIK HER - (her kan du også se de konkrete datoer)

Tilskudsmuligheder: Tjek eventuelt dine muligheder for at søge om Statens Voksen-Uddannelsesstøtte (SVU) klik her

Har du spørgsmål: Sarah Winther Degn tlf.: 99 122 485 mail swd@ucholstebro.dk

Der tages forbehold for lovgivningsmæssige ændringer.


Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Vis privatlivspolitik