Fødevarerkurser

Hold
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Fødevarerkurser

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod ufaglærte og faglærte personale som er beskæftiget med madfremstilling til interne og eksterne brugere/kunder.

Beskrivelse: Deltageren kan håndtere og opbevare fisk, der er frisk, forarbejdet eller konserveret, efter Fødevarestyrelsens gældende hygiejneregler. Deltageren kan vurdere forskellige slags fisk ud fra kvalitet, sæson, økonomi, smag og næringsværdi til brug i måltider, der er målrettet forskellige brugergruppers ønsker og behov. Deltageren kan tilberede velsmagende og indbydende retter med fisk, der fremhæver fiskens sensoriske egenskaber. Deltageren kan inddrage retter med fisk i kost- og menuplanlægningen til grupper med forskellige behov for ernæring, og kan i valget af fisk tage hensyn til de bedst egnede tilberedningsmetoder.

Fagnummer: 48007 Alt godt fra fisk i storkøkkener Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 2.009,20

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod faglærte og ikke-faglærte medarbejdere beskæftiget med mad til grupper med varierede behov for ernæring.

Beskrivelse: Deltagerne kan sammensætte og tilberede ernæringsmæssig korrekt mad af kulinarisk kvalitet til forskellige målgrupper. Deltagerne kan sammensætte, tilrettelægge og tilberede måltider til forskellige diæter. Deltagerne kan sammensætte og anrette en buffet, der dækker forskellige målgruppers behov. Deltagerne kan udvælge fødevarer til almindelig forekommende madproduktion under hensyn til næringsindhold, anvendelsesområder, sæson, kvalitet og forarbejdningsprocesser. Deltagerne kan udvikle og anvende opskrifter til forskellige produktionsformer i storkøkkener.

Fagnummer: 40538 Anvendelse af nye tilberedningsmetoder Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 3.202,00

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget med madfremstilling i restaurant, kantine og catering

Beskrivelse: Deltageren kan fremstille de i restaurant og kantine almindeligt forekommende brød og kagetyper med udgangspunkt i forskellige mel og korntyper samt anvendelse af forskellige hævemidler. Deltageren kan fremstille og anvende forskellige typer kager, samt forestå afpyntning og anretning. Endvidere kan deltageren efterleve de inden for arbejdsområdets gældende hygiejneregler

Fagnummer: 45497 Bagværk i restaurant og kantine Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 496,00 Uden for målgruppe: DKK 2.605,60

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget med madfremstilling i restaurationskøkkener, kantiner og lignende.

Beskrivelse: Deltageren kan fremstille kolde og varme desserter tilhørende cafeterier og kantiners grundsortiment. Deltageren kan fremstille forskellige typer dej til produktion af brød og kager samt anvende forskellige bake off produkter. Deltageren kan anrette og dekorere de fremstillede produkter til salg.

Fagnummer: 44607 Brød, kager og desserter i cafeteria og kantine Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 3.202,00

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (ikke-faglærte og faglærte) beskæftiget med madfremstilling i børneinstitutioner, skoler, kantiner og catering

Beskrivelse: Deltageren kan planlægge ernæringsrigtige mellemmåltider til børn på forskellige alderstrin på baggrund af viden om børns behov for energi og næringsstoffer ifølge de officielle anbefalinger. Deltageren kan tilberede og anrette indbydende og velsmagende mellemmåltider til børn - og sammen med børn. Deltageren kan vurdere anvendelsen af halv- og helfabrikata til fremstilling og servering af ernæringsrigtige mellemmåltider til børn.  

Fagnummer: 42888 Børn og mellemmåltider Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 2.009,20

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte), der er beskæftiget med madfremstilling i restaurationskøkkener, caféer, kantiner og lignende.

Beskrivelse: Deltageren kan udvælge salgbare egnsretter, hvori der anvendes tilgængelige råvarer. Deltageren kan anvende traditionelle tilberednings- og konserveringsformer i fremstilingen af autentiske egnsretter og samtidig efterleve gældende krav til fødevaresikkerhed. Deltageren kan tilføre originalitet og kulturhistorie i tilberedning og anretning af egnsretter med henblik på at bevare retternes særkende. Deltageren kan i præsentationen af egnsretter formidle viden om retternes historie og tilhørsforhold.

Fagnummer: 47729 Danske egnsretter på menuen Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.412,80

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig mod medarbejdere (ikke-faglærte og faglærte) beskæftiget sig med madfremstilling i professionelle køkkener (restauranter, caféer m.m., som ønsker inspiration til at arbejde bevidst med udvikling og fremstilling af klimavenligt mad baseret på hensyntagen til miljø- og klimaforhold og sæsonvarer.

Beskrivelse: Deltageren kan udvikle og fremstille klimavenligt mad baseret på hensyntagen til miljø- og klimaforhold og sæsonvarer.

Deltageren kan anvende viden om lokal produktion, kvalitet, økologi og bæredygtighed til indkøb, tilberedning og madfremstilling med henblik på at udvikle et klimavenligere køkken.

Deltageren kan fremstille smagfuldt klimavenligt mad ud fra kendskab til danske madtraditioner og madkultur og principperne i "Ny nordisk køkken".

Deltageren kan anvende viden om økonomisk bæredygtighed og potentielle kundegrupper ved udvikling af koncepter for klimavenligt mad.

Fagnummer: 43060 Det klimavenlige køkken Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 252,00 Uden for målgruppe: DKK 1.436,50

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget med madfremstilling i restaurationskøkkener, kantiner og lignende.

Beskrivelse: Deltagerne kan selvstændigt kombinere klassiske og kreative retter i det kolde køkken, herunder planlægge, klargøre, fremstille og anrette smørrebrød, specialiteter, tallerkenanretninger, emner til receptioner og kolde buffeter. Deltagerne kan arbejde ud fra sæsonens råvarer samt efterleve gældende regler for hygiejne.

Fagnummer: 42438 Det kreative kolde køkken Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 3.202,00

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget med madfremstilling i institutionskøkkener, restaurationskøkkener, kantiner og lignende.

Beskrivelse: Der lægges særlig vægt på, at deltagerne kan sammensætte, beregne og fremstille retter til diæter for personer med behov for energireduceret kost, personer med  diabetes og småtspisende. Deltagerne kan endvidere sammensætte, beregne og fremstille retter uden anvendelse af mel, mælk eller æg med afsæt i viden om de mest almindelige kostrelaterede allergiformer. Deltagerne kan planlægge og tilberede retter til diæter med baggrund i kendskab til de mest aktuelle velfærdssygdomme og disses forebyggelse. Deltagerne kan udarbejde dagskostplaner til sygehus- og plejehjemsområdet og har indsigt i ansvarsfordelingen for kosten inden for området. Deltagerne kan endvidere udføre kostberegning og kostplanlægning med anvendelse af IT samt søge relevante informationer om diæt- og allergikost på internettet.

Fagnummer: 42452 Diæt- og allergikost Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 3.202,00

Målgruppe: Kurset henvender sig mod medarbejdere (ikke-faglærte og faglærte), som er beskæftiget med madfremstilling på hoteller, konferencecentre og i øvrige virksomheder, som leverer forplejning til møder og konferencer.

Beskrivelse: Deltageren kan forstå virksomhedens konferencekoncept og planlægge en forplejning, der understøtter konferencedeltagernes ophold og aktiviteter. På basis af viden om ernæring og sundhed, herunder de officielle anbefalede kostråd, kan deltageren tilrettelægge og fremstille hoved- og pausemåltider, som medvirker til at opretholde konferencedeltagernes energibalance under hele konferencen. Deltageren kan fremstille og anrette en energigivende konferenceforplejning, som fremstår indbydende og visuelt appetitvækkende.

Fagnummer: 42404 Energiopbyggende konferenceforplejning Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.412,80

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget med madfremstilling i institutionskøkkener.

Beskrivelse: Deltagerne kan inden for deres arbejdsområde:
anvende gældende næringsstofanbefalinger
vurdere de aktuelle ernæringsmæssige problemer i Danmark
anvende viden om fedtstoffers omsætning i kroppen
anvende viden om sammenhængen mellem fedtindhold, fedtsyresammensætning og velfærdssygdomme
anvende viden om BMI og vægtens betydning for sundhed og velvære
anvende viden om de psykiske faktorers indvirkning på sundhedstilstanden

Der lægges særlig vægt på, at deltagerne kan sammensætte og tilberede mad med anvendelse af viden om fedtstoffernes kvalitet (smag, fedtsyresammensætning og anvendelse) samt ernæringsmæssige og produktionstekniske egenskaber.

Deltagerne kan næringsberegne og dokumentere madens indhold af næringsstoffer og energi samt vurdere om de ernæringsmæssige anbefalinger er opfyldt. Deltagerne kan anvende relevante IT-baserede værktøjer hertil.

Fagnummer: 42486 Ernæring - fedt og psyke Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 3.202,00

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget med madfremstilling i institutionskøkkener.

Beskrivelse: Deltagerne kan undersøge kostvaner og anvende resultaterne af de nyeste kostundersøgelser (VFD) inden for deres arbejdsområde. Der lægges særlig vægt på, at deltagerne har viden om de ernæringsmæssige problemer, der gør sig gældende i den danske befolkning i relation til protein, kulhydrat (sukker og kostfibre) samt vitaminer og mineraler, og kan anvende denne viden inden for eget arbejdsområde.

Deltagerne kan redegøre for madens optagelse og omsætning i kroppen samt vurdere samspillet mellem madens omsætning, fysisk aktivitet og sundhed. Deltagerne kan ud fra naturlige råvarer udvikle og producere ernæringsmæssigt korrekt mad til en given målgruppe med specifikke ernæringsmæssige behov.

Fagnummer: 42485 Ernæring og sundhed Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 3.202,00

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod både ufaglært og faglært personale beskæftiget med madfremstilling til interne og eksterne bruger/kunder.

Beskrivelse: Deltageren kan beregne og dokumentere økologiprocenten for madproduktionen i et produktionskøkken ud fra principperne i mærkningsordningen ”Økologi med Spisemærket”. Deltageren kan udvælge og indkøbe økologiske og sæsonbestemte råvarer. Deltageren kan planlægge og tilberede velsmagende og ernæringsrigtige måltider til forskellige brugergrupper, som lever op til kravene i mærkningsordningen ”Økologi med Spisemærket”. Deltageren kan anrette og præsentere sunde, økologiske produkter på en appetitlig måde.

Fagnummer: 47529 Ernæring og Økologi med Spisemærket Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 2.009,20

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget med madfremstilling i restaurant, kantine og catering.

Beskrivelse: Deltageren kan kvalitetsvurdere og arbejde med saltvands- og ferskvandsfisk samt skaldyr og bløddyr. Deltageren kan anvende fisk og skaldyr som inspiration ved fremstilling af hovedretter og ved fremstilling af retter til buffet og receptioner. Deltageren kan endvidere efterleve gældende hygiejneregler inden for arbejdsområdet.

Fagnummer: 45495 Fisk og skaldyr i restaurant og kantine Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 496,00 Uden for målgruppe: DKK 2.605,60

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod ufaglærte og faglærte personale beskæftiget med madfremstilling til interne og eksterne brugere/kunder.

Beskrivelse: Deltageren kan ud fra ernæringsmæssige overvejelser erstatte ingredienser i institutionskøkkenets måltider, så den ernæringsmæssige værdi forbedres og bedre matcher de generelle anbefalinger til en sundere livsstil. Deltageren kan vurdere erstatningsprodukters egnethed ud fra deklaration og brugervejledning samt vælge egnede erstatningsingredienser blandt almindelige og naturligt forekommende råvarer. Deltageren kan anvende egnede erstatningsprodukter/-ingredienser til tilberedning og præsentation af måltider, som samtidig understøtter måltidets sensoriske og kulinariske kvalitet målrettet brugergruppens ønsker og behov.

Fagnummer: 47666 Forny måltidet med sundere råvarer Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 252,00 Uden for målgruppe: DKK 1.436,50

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget med madfremstilling i institutionskøkkener, kantiner og lignende.

Beskrivelse: Deltageren kan sammensætte, tilberede og anrette måltider med henblik på den størst mulige kulinariske måltidskvalitet for brugeren indenfor en given økonomisk ramme. Deltageren har kendskab til faktorer, der påvirker måltidets kulinariske kvalitet, heunder valg af relevante råvarer og tilberedningsmetoder. Deltageren kan udvikle og anvende kvalitetsparametre for produktion og genopvarmning af måltider.

Fagnummer: 44334 Fremstilling af mad med kulinarisk kvalitet Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 3.202,00

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere, der er beskæftiget med madproduktion i institutionskøkkener, storkøkkener, kantiner, caféer m.fl.

Beskrivelse: Deltageren kan i måltidsplanlægningen sammensætte ernæringsrigtige måltider ud fra grundlæggende viden om energigivende næringsstoffer og officielle ernæringsanbefalinger herfor. Deltageren kan sammensætte måltider ud fra råvarernes indhold af fedtsyrer, kulhydrater og kostfibre samt proteinets biologiske værdi. Deltageren kan foretage enkle ernæringsmæssige vurderinger på baggrund af beregninger af retternes/måltidets indhold af næringsstoffer.

Fagnummer: 47397 Grundlæggende ernæring og måltidsplanlægning Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 2.009,20

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod faglærte/ikke-faglærte medarbejdere, der er beskæftiget med madfremstilling i institutionskøkkener, kantiner og lignende.

Beskrivelse: Deltageren kan udarbejde menuplaner ud fra normalkostens fordeling af fedt, protein, kulhydrat og kostfibre, årstid og målgruppe. Deltageren kan anvende opskriftskort til tilberedning af forskellige typer af retter, og kan tilpasse opskriften til forskellige målgruppers behov og ønsker. Deltageren kan anvende vejledende portionsstørrelser til anretning af måltider på forskellige energitrin.

Fagnummer: 47673 Grundlæggende kost- og menuplanlægning Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.412,80

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod faglærte/ikke-faglærte medarbejdere, der er beskæftiget med madfremstilling i institutionskøkkener, kantiner og lignende.

Beskrivelse: Deltageren kan forarbejde og anvende almindelige råvarer til fremstilling af måltider samt redegøre for råvarernes anvendelse og optimale forhold for opbevaring. Deltageren kan anvende den korrekte grundtilberedningsmetode til fremstilling af måltider. Deltageren kan planlægge enkle måltider og menuer i forhold til årstid, målgruppe og måltidsfordeling. Deltageren kan fremstille, anrette og servere sunde måltider samt anvende korrekt håndværktøj og udstyr.

Fagnummer: 47672 Grundlæggende madproduktion Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 378,00 Uden for målgruppe: DKK 2.039,75

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget med madfremstilling i institutionskøkkener.

Beskrivelse: Der lægges særlig vægt på, at deltagerne kan tilberede forskellige former for grøn kost og kan integrere grøn kost i dagens forskellige måltider til forskellige brugergrupper. Deltagerne kan opbevare, tilberede og anrette frugt, grønt og cerealier hygiejnisk og ernæringsmæssigt korrekt. Deltagerne kan foretage kostplanlægning, ernæringsberegning og –vurdering af kosten med inddragelse af viden om økologi og grøn adfærd. Deltagerne kan anvende relevante IT-baserede værktøjer.

Fagnummer: 42453 Grøn kost Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 3.202,00

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget med madfremstilling i professionelle køkkener og som ønsker inspiration til at arbejde bevidst med kreative processer og integrere en oplevelsesdimension i den daglige madforplejning.

Beskrivelse: Deltageren kan arbejde innovativt med at udvikle nye retter. Deltageren kan anvende brainstorming og mindmap som konkrete værktøjer til at fremme den innovative proces i udvikling af nye retter. Deltageren afprøver og kan anvende råvarer, benytte tilberedningsmetoder og anrette på nye måder. Deltageren afprøver og kan udvikle nye retter med udgangspunkt i de sæsonbetonede råvarer, som er til rådighed. Deltageren kan på baggrund af viden om sensorik arbejde med at udvikle og forfine smagsoplevelsen.

Fagnummer: 40521 Innovativ gastronomi i hotel og restauration Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.412,80

Målgruppe: Uddannelsen retter sig mod medarbejdere, faglærte som ufaglærte, der er beskæftiget med madfremstilling i kantiner, caféer, restaurationskøkkener og lign.

Beskrivelse: Deltageren kan i en given årstid anvende et varieret udvalg af korn og spirer til fremstilling af kreative og velsmagende forretter, hovedretter og desserter ud fra kendskab til sensorik.  Deltageren kan klargøre og tilberede korn og spirer, så næringsstofferne bedst muligt bevares. Deltageren kan endvidere fremstille basale og velsmagende retter af korn og spirer i kombination med slagtekød, fjerkræ, fisk, grønsager og frugter samt mejeri- og kolonialvarer.

Fagnummer: 47731 Kreative retter med korn og spirer Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.412,80

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod ufaglærte og faglærte personale beskæftiget med madfremstilling til interne og eksterne bruger/kunder.

Beskrivelse: Deltageren kan sammensætte måltider, der tager udgangspunkt i de anbefalede kostprincipper.  Deltageren kan i sit råvarevalg koble mad og motion til begrebet sund livsstil. Deltageren kan planlægge, tilberede og præsentere appetitlige måltider, som motiverer og støtter forskellige brugergruppers fysiske aktiviteter. Deltageren kan beregne og vurdere kostens ernæringsmæssige kvalitet.

Fagnummer: 47528 Mad og motion Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 2.009,20

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig specielt mod faglært personale beskæftiget med madfremstilling i produktionskøkkener og kantiner.

Beskrivelse: Deltageren kan anvende viden om dansk madkultur til at vælge opskrifter på produkter og retter, som repræsenterer den originale danske madtradition med egnsspecifikke varianter og særpræg. Deltageren kan anvende de traditionelle tilberednings- og konserveringsmetoder i fremstillingen af sæsonbestemte produkter, retter eller måltider og samtidig efterleve gældende fødevarelovgivning. Deltageren kan tilberede og anrette traditionelle retter og måltider i institutionskøkkener, så de indfrier brugernes forventning til velsmag og "mad som i gamle dage". Deltageren kan imødekomme forskellige brugergruppers næringsbehov i traditionelle måltider så retternes/produkternes originalitet og sensoriske kvaliteter bevares.

Fagnummer: 46658 'Mad som i gamle dage' for storkøkkener Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.412,80

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (ikke-faglærte og faglærte) beskæftiget med madfremstilling i børneinstitutioner, skoler, kantiner og catering

Beskrivelse: Deltagerne kan fremstille sund mad og bagværk til børn på forskellige alderstrin ud fra grundlæggende viden om økologi, råvarekendskab og tilberedningsmetoder. Deltageren kan, med viden om ernæringsrigtig kost til børn, udarbejde kost- og menuplanlægning med udgangspunkt i de officielle anbefalinger, der er om ernæring til børn på forskellige alderstrin. Deltageren kan fremstille sensoriske måltider til børn på forskellige alderstrin, så børnenes lyst til at spise sunde måltider og smage ny mad fremmes. Deltageren kan efterleve gældende hygiejneregler for madproduktion på arbejdspladsen/inden for arbejdsområdet.

Fagnummer: 42886 Mad til børn - sunde børn Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 2.009,20

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig mod medarbejdere (ikke-faglærte og faglærte) beskæftiget sig med madfremstilling i professionelle køkkener (restauranter, caféer m.m., som ønsker inspiration til at arbejde bevidst med udvikling og fremstilling af kulinarisk spændende, velsmagende og sund mad til børni alderen 4 til 12 år, der spiser på restuarant og café.

Beskrivelse: Deltageren kan udvikle og fremstille gastronomisk sund mad til børn i alderen 4 til 12 år, der spiser ude, ud fra kendskab til ønsker og traditioner for måltider og spisemiljøer hos børn og voksne på forskellige typer af spisesteder.
 
Deltageren kan udvikle og fremstille kulinarisk spændende mad, så børnenes madglæde og lyst til at spise nyt og spændende mad fremmes.
 
Deltageren kan i dialog og erfaringsudveksling med kolleger skabe bedre forudsætninger for at udvikle eget madkoncept og spisemiljø, der appellerer til og imødekommer børn i alderen 4 til 12 år som kundegruppe.

Fagnummer: 43059 Mad til børn på restaurant og café Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 252,00 Uden for målgruppe: DKK 1.436,50

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (ikke-faglærte og faglærte) beskæftiget med madfremstilling i institutionskøkkener, kantiner og catering.

Beskrivelse: Deltageren kan anvende viden om forskellige brugergruppers behov for energi og næringsstoffer ved tilberedning af mellemmåltider. Deltageren kan planlægge, fremstille og anrette indbydende, sunde og velsmagende mellemmåltider til forskellige brugergrupper med afsæt i brugergruppernes behov og ønsker. Deltageren kan tilrettelægge mellemmåltider med afsæt i måltidets betydning for brugergruppernes trivsel og sociale aspekter. Deltageren kan produktionsplanlægge, kalkulere og indkøbe til fremstilling af mellemmåltider. Deltageren kan arbejde med de officielle anbefalinger, der er om ernæring til forskellige målgrupper.

Fagnummer: 40912 Mellemmåltider - sunde og velsmagende Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 2.009,20

Målgruppe: Kurset henvender sig mod medarbejdere (ikke-faglærte og faglærte) beskæftiget sig med madfremstilling i professionelle køkkener, og som ønsker at arbejde bevidst med gastronomisk innovation ved hjælp af udforskning af kemiske processer, utraditionelle råvaresammensætninger, nye køkkenteknikker og tilberedningsmetoder.

Beskrivelse: Deltageren kan forstå grundprincipperne bag molekylær gastronomi og kan arbejde ud fra denne videnskabelige metode i tilberedningen af mad. Deltageren kan anvende utraditionelle råvaresammensætninger, nye køkkenteknikker og tilberedningsmetoder i madfremstillingen på baggrund af viden om, hvordan mad - som et resultat af kemiske processer - ændrer form, konsistens og smag under tilberedningen. Deltageren kan arbejde med at udvikle og forfine smagsoplevelser på kendte råvarer på baggrund af viden om molekylære interaktioner. Deltageren kan i madfremstillingen anvende viden om, hvorledes sanserne og madoplevelsen påvirkes ved indtagelse af mad tilberedt efter molekylære, gastronomiske principper.

Fagnummer: 42403 Molekylær gastronomi Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.412,80

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod faglærte medarbejdere, der er beskæftiget i institutionskøkkener, hvor der produceres måltider inden for normalkostområdet (iflg. Anbefalinger for den danske Institutionskost). Medarbejdere som ønsker inspiration til at arbejde med udvikling/produktion af menuer ved anvendelse af råvarer med særlige sundhedsfremmende egenskaber.

Beskrivelse: Deltageren kan planlægge næringsrigtige hverdagsmenuer ud fra viden om årstidsbestemte råvarer med særligt indhold af specifikke næringsgivende stoffer og deres betydning for kroppens funktion og vedligeholdelse. Deltagen kan tilberede sæsonråvarer med højt indhold af sundhedsfremmende egenskaber korrekt. Deltageren kan producere velsmagende og indbydende måltider med fokus på råvarernes sensoriske kvaliteter. Deltageren kan vejlede om kostsammensætning og tilberedning af råvarer med særligt sundhedsfremmende egenskaber under hensyntagen til den enkelte brugers behov og ønsker.

Fagnummer: 47987 Måltider med særligt indhold af næringsstoffer Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 2.009,20

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte), der er beskæftiget med madfremstilling i restaurationskøkkener, caféer, kantiner og lignende.

Beskrivelse: Deltageren kan anvende viden om fuldkorn og fuldkornsprodukter:
til kreativt at udvikle nye retter med fuldkorn
til tilberedning af retter med fuldkorn ud fra råvarerenes madtekniske egenskaber
til at øge næringsværdien i kolde og varme retter og stadig bevare rettens sensoriske kvaliteter ved tilberedningen
Deltagere kan omsætte de officielle anbefalinger for fuldkorn og fuldkornsprodukter i kolde og varme retter, hvor kød, fisk og grøntsager indgår, ved anvendelse af enkle principper.

Fagnummer: 48031 Næringsrige retter med fuldkorn Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 252,00 Uden for målgruppe: DKK 1.436,50

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget indenfor detailforarbejdning og forædling af ferskvarer.

Beskrivelse: Deltagerne kan fremstille convenience food af høj kvalitet, herunder udskære og marinere råvarer samt fremstille tilbehør. Deltagerne kan fremstille færdigretter, så de opfylder gældende fødevarelovgivning for området samt foretage korrekt emballering, opbevaring og salgsoplæg ud fra virksomhedens egenkontrolprogram. Deltagerne kan betjene og vejlede kunder, herunder informere om retternes ernærings-, hygiejne- og kvalitetsmæssige standarder. Endelig kan deltagerne kalkulere og prisfastsætte de fremstillede produkter samt arbejde under hensyntagen til arbejdsmiljø og sikkerhed.

Fagnummer: 47482 Produktion af convenience food Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 378,00 Uden for målgruppe: DKK 2.039,75

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget med madfremstilling i institutionskøkkener, restaurationskøkkener, kantiner og lignende.

Beskrivelse: Ud fra kvalitetsmodeller og sundhedsmæssige aspekter kan deltagerne kvalitetsvurdere råvarer i forhold til pris, udseende, smag og mærkning. Deltagerne kan anvende viden om kvalitet og sundhed, om sammenhæng mellem krav til leverandører, råvarekvalitet, tilberedningsmetoder, økologi og genteknologi. Deltagerne kan endvidere kvalitetsvurdere i forhold til råvarers og tilberedte produkters sensoriske kvaliteter. Deltagerne kan anvende relevante IT-baserede værktøjer og internet.

Fagnummer: 42449 Råvarekvalitet i fødevareproduktion Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 3.202,00

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte), der er beskæftiget med madfremstilling i storkøkkener, caféer, kantiner og lignende.

Beskrivelse: Deltageren kan vurdere råvarer, der forekommer i kantine-, cafeteria-, restaurant- og storkøkkener, i forhold til kvalitet, økologi, sæson og næringsværdi. Deltageren kan opbevare og klargøre den enkelte råvare korrekt. Deltageren kan medvirke ved bestilling og indkøb af råvarer samt kalkulere forbrug og økonomi.

Fagnummer: 47350 Råvarer i køkkenet Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.412,80

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget med madfremstilling i restaurant, kantine og catering

Beskrivelse: Deltageren kan kreativt anvende de fem sensoriske grundsmage i planlægning og tilberedning af menuer i restaurant og kantine. Der lægges særlig vægt på, at deltageren kan inddrage dansk og international madkultur ved sammensætning af forskellige menuer. Deltageren kan endvidere anvende faglige udtryk og efterleve gældende hygiejneregler.

Fagnummer: 45492 Sammensætning af menu i restaurant og kantine Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 2.009,20

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget med madfremstilling i institutionskøkkener.

Beskrivelse: Deltagerne bliver bevidste om egen smagssans og kan anvende denne viden i relation til  brugernes behov og forventninger samt samarbejde i køkkenet.
Deltagerne kan medvirke ved tilrettelæggelse og udførelse af sensoriske analyser, herunder vurdere udvalgte metoders praktiske anvendelighed samt inddrage viden om fysiologiske og psykologiske forhold, der kan påvirke analysens resultat. Deltagerne kan anvende sensorisk analyse i relation til egne konkrete arbejdssituationer og brugergrupper. Der lægges særlig vægt på at deltagerne kan planlægge, sammensætte og tilberede mad med anvendelse af viden om fødevarernes sensoriske kvaliteter, herunder temperatur, udseende, duft, smag og konsistens.
Indenfor eget arbejdsområde kan deltagerne beskrive råvarer, halv- og helfabrikata samt retter og måltider med henblik på at definere sensoriske kvalitetsmål. Deltagerne kan ved både tilberedning og produktudvikling arbejde målrettet med forskellige produktionsmetoder og –teknikker til optimering af de sensoriske kvaliteter.

Fagnummer: 43400 Sensorik - kvalitet, smag og behag Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 3.202,00

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (ikke-faglærte og faglærte) beskæftiget med madfremstilling i institutionskøkkener, kantiner og catering

Beskrivelse: Deltageren kan på baggrund af grundlæggende viden om de fem grundsmage blive bevidst om egen smagssans. Deltageren kan anvende en praktisk metode til at foretage tilsmagning samt anvende viden om grundsmage i relation til brugernes behov og forventninger. Deltageren kan inddrage viden om grundsmage og tilsmagning i forhold til sammensætning og tilberedning af små og store måltider.

Fagnummer: 45874 Smagen i centrum Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 252,00 Uden for målgruppe: DKK 1.436,50

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget eller med ønske om beskæftigelse med fremstilling og udvikling af moderne smørrebrød.retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte), der arbejder med fremstilling af smørrebrød

Beskrivelse: Deltageren kan forstå smørrebrødets betydning for dansk madkultur og den store interesse for smørrebrød, der genoplives både i en klassisk og i en ny fortolkning. Deltageren kan arbejde med tilberedningsmetoder, emner og sæsonaktuelle råvarer på en ny måde. Deltageren kan fremstille nye pålægstyper, garniture og pynt, der ikke følger de klassiske regler, med baggrund i praktiske øvelser med smushi, trendy smørrebrød, ny opstilling og anretning af smørrebrød. Deltageren kan sammensætte et anderledes og nyskabende smørrebrødskort ud fra virksomhedens sortiment og stil. Deltageren kan efterleve gældende hygiejneregler.

Fagnummer: 40839 Smørrebrød - nu og i fremtiden Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 2.009,20

Målgruppe: Kurset henvender sig mod medarbejdere (ikke-faglærte og faglærte), som beskæftiger sig med madfremstilling i køkkener på hoteller med vægt på wellnessophold, kroer, konferencecentre og i mindre grad på restauranter og caféer.

Beskrivelse: Deltageren kan tilrettelægge den gastronomiske del af et spakoncept med baggrund i viden om filosofien bag spakøkken, der rummer sundhed, kulinariske oplevelser og madglæde.

Deltageren kan med anvendelse af sæsonaktuelle råvarer sammensætte, klargøre og fremstille både morgen-, frokost- og aftenmåltider efter spakonceptet.

Deltageren kan bedømme mad tilberedt efter spakonceptet ud fra sensoriske kvaliteter, så måltidet fremstår velkomponeret med hensyn til smag, udseende, duft, konsistens samt mængde.

Deltageren kan i dialog og erfaringsudveksling med kolleger skabe bedre forudsætninger for at udvikle eget spakoncept.

Fagnummer: 40907 Spakøkken Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 252,00 Uden for målgruppe: DKK 1.436,50

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget med madfremstilling i institutionskøkkener, restaurationskøkkener, kantiner og lignende.

Beskrivelse: Deltagerne kan anvende grundlæggende viden om ernæringslære til sammensætning af menuer med sund og velsmagende mad - samt foretage enkle ernæringsmæssige vurderinger af disse. Deltagerne kan ved hjælp af relevante værktøjer anvende officielle anbefalinger for sunde måltider til voksne i såvel madopskrifter og buffeter som til brug i opfyldelse af mærkningsordninger. Deltageren kan planlægge sund mad til voksne med viden om næringsstoffernes funktion i kroppen samt tilberede maden, så næringsindholdet i videst muligt omfang bevares. Deltageren kan anvende viden om næringsstoffers forandring ved tilberedning og opbevaring af maden.

Fagnummer: 47066 Sund og velsmagende mad til voksne Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 2.009,20

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod ufaglærte og faglærte personale beskæftiget med madfremstilling til interne og eksterne brugere/kunder.

Beskrivelse: Deltageren kan udvælge og kvalitetsvurdere egnede råvarer til produktion af indbydende, sundere og velsmagende kager og desserter. Deltageren kan udvikle nye og kreative opskrifter til produktion af sundere kager og desserter målrettet brugergruppernes behov og ønsker. Deltageren kan reducere ingredienser i en eksisterende opskrift og erstatte med næringsgivende råvarer eller andre erstatningsingredienser målrettet forskellige brugergruppers behov for et sundere alternativ af kager og desserter. Deltageren kan anvende forskellige fremstillingsmetoder og planlægge produktionen af sundere kager og desserter samt udføre sensorisk bedømmelse af fremstillede produkter. Deltageren kan opbevare kager og desserter efter gældende fødevarelovgivning.

Fagnummer: 48008 Sundere kager og desserter i madproduktionen Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 2.009,20

Målgruppe: Arbejdsmarked uddannelsen retter sig mod medarbejdere (Faglærte/ ikke faglærte) der beskæftiger sig med madfremstilling i institutionskøkkener, kantiner og lignende.

Beskrivelse: Deltageren kan anvende principperne bag ”Nøglehullet på spisesteder” til at udvikle og fremstille ernæringsrigtige måltider og retter til patienter/borgere, der lever op til kriterierne for tildeling af Nøglehulsmærket. Deltageren kan udvikle og tilberede måltider ud fra råvarernes sæson og deres sensoriske og ernæringsmæssige kvalitet, således at maden lever op til kravene i “Nøglehullet på spisesteder”. Deltageren kan ved hjælp af relevante, ernæringsfaglige redskaber anrette maden, således at den ser indbydende ud og lever op til specifikke diætanvisninger gældende for patienter/borgere indenfor normalkostområdet. Deltageren kan rådgive kolleger og patienter/borgere i forhold til sammensætningen og tilberedningen af enkeltmåltider, således at disse lever op til kravene i ”Nøglehullet på spisesteder“. Deltageren har kendskab til forskellige kvalitetssikringsmetoder, der kan anvendes til sikring af madens ernæringsmæssige kvalitet.  

Fagnummer: 40037 Sundere måltider til patienter/borgere Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 2.009,20

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod ufaglærte og faglærte personale beskæftiget med madproduktion til interne og eksterne bruger/kunder.

Beskrivelse: Deltageren kan forstå og anvende kriterierne for nøglehulsmærkningen til at definere egnede ernæringsrigtige råvarer til tilberedning af sundere pålæg og smørrebrød. Deltageren kan ved hjælp af sensoriske værktøjer udvælge og kombinere ernæringsrigtige råvarer til tilberedning af pålæg/pyntetyper og smørrebrød, som integrerer flere grønsager. Deltageren kan anvende varierede tilberedningsmetoder i fremstillingen af mere ernæringsrigtige smørrebrødskomponenter, som optimerer den kulinariske kvalitet. Deltageren kan fremstille, anrette og præsentere indbydende færdigt smørrebrød i overensstemmelse med retningslinjerne for produkter markedsført under nøglehulsmærket.

Fagnummer: 47283 Sundere smørrebrød Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 2.009,20

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte), der er beskæftiget med madfremstilling i restaurationskøkkener, caféer, kantiner og lignende

Beskrivelse: Deltageren kan:
sammensætte sundere retter med sæsonens næringsrige råvarer, hvor smag og spiseoplevelse er i centrum.
næringsberegne og vurdere sundhedsværdien af egne retter
udvikle retter af høj sensorisk kvalitet, der samtidig tager hensyn til gældende næringsstofanbefalinger
formidle det sundere valg i menukortet på en inspirerende måde
Deltageren kan endvidere efterleve gældende regler for fødevarehygiejne.

Fagnummer: 48032 Sundere valg på menukortet Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.412,80

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget med madfremstilling i restaurant, kantine og catering.

Beskrivelse: Deltageren kan fremstille restaurant- og kantinekøkkenets grundsupper og bouilloner samt fremstille consommé, creme, puré og veloutesupper. Deltageren kan anvende grundsupper og bouilloner i forhold til fremstilling af saucer til forskellige kødtyper. Endvidere kan deltageren anvende faglige udtryk og efterleve gældende hygiejneregler inden for arbejdsområdet.

Fagnummer: 45496 Supper og saucer i restaurant og kantine Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 2.009,20

Målgruppe: Kurset retter sig imod alle, der tilvirker sushi såvel i restauranter som industrielt. Kurset er relevant både for faglærte og ufaglærte, der arbejder i køkkener på restauranter, hoteller, kantiner, kroer, kursuscentre, smørrebrødsforretninger, diner transportable mv.

Beskrivelse: Deltageren kan på baggrund af et indblik i sushiens kulturhistorie forstå og anvende de meget præcise tilberedningsmetoder og udskæringer, som en succesfuld sushifremstilling kræver.

Deltageren kan redegøre for, at fisk, der skal anvendes til rå servering, skal have en høj grad af hygiejnisk kvalitet samt for lovgivningen om opbevaring og tilvirkning af fisk.

Deltageren kan vurdere fiskens egnethed og kvalitet som fødevare på baggrund af kendskab til fangstmetode, opbevaring og symptomerne på sygdomme hos fisk.

Deltageren kan sammensætte sin egen version af en makirulle eller anden form for sushi ud fra læren om konsistens og de 5 grundsmage.

Deltageren kan anvende de mest elementære af sushidisciplinens anretningsmetoder og kender til de klassiske supper, salater og drikkevarer, man oftest nyder til et sushimåltid.

Fagnummer: 40852 Sushi - krav og kreativitet Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 2.009,20

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod ikke-faglært og faglært personale beskæftiget med madfremstilling i restaurant, kantine og catering.

Beskrivelse: Deltageren kan kombinere økonomiske danske sæsonvarer til velsmagende retter, som opfylder gæstegruppers ønske om gastronomi til rimelig pris. Deltageren kan minimere råvarespild ved kreativ menuplanlægning, som også integrerer anvendelse af overskud og biprodukter. Deltageren kan maksimere udnyttelsen af råvarer i tilberedningen. Deltageren kan optimere økonomien i en ret/menu ved korrekt portionering og æstetisk anretning og præsentation.

Fagnummer: 47564 Sæson-gastronomi med optimering Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.412,80

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod ufaglært og faglært personale beskæftiget med madfremstilling i institutionskøkkener, kantiner og catervirksomheder til interne og eksterne brugere/kunder.

Beskrivelse: I tilknytning til køkkenets primære og daglige drift kan deltageren planlægge og tilberede ernæringsrigtige og velsmagende retter, der er egnet til take-away for medarbejdere og køkkenets brugergrupper. På baggrund af køkkenets produktionsformer og drift kan deltageren planlægge og producere måltider til take-away under hensyntagen til hygiejne, mærkning, hensigtsmæssig emballering og økonomi. Deltageren kan innovativt bidrage til udvikling af køkkenets take-away koncept i hele udviklingsprocessen fra idé til implementering. Ligeledes kan deltageren markedsføre take-away måltidet gennem såvel mundtlig som skriftlig præsentation.

Fagnummer: 46812 Take-away koncept for produktionskøkkener Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 2.009,20

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod medarbejdere beskæftiget i institutionskøkkener med 60 % økologi i madproduktion.

Beskrivelse: Deltageren kan anvende viden om årstidernes varierende udbud af friske økologiske råvarer til planlægning af måltider med 60 % økologi. Deltageren kan optimere planlægningen af økologisk mad og måltider, således at rammerne for ernæringsrigtige og økonomiske måltider overholdes. Deltageren kan menuplanlægge og producere velsmagende og æstetiske måltider, således maden lever op til den enkelte brugers tilfredshed. Deltageren kan kreativt og innovativt optimere anvendelsen af økologiske råvarer, således at køkkenets madspild minimeres.

Fagnummer: 47795 Økologi i den daglige madproduktion Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 2.009,20

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod faglærte medarbejdere eller medarbejdere beskæftiget med madfremstilling i restaurationskøkkener, caféer, kantiner og lignende, der arbejder eller ønsker at arbejde med fremstilling kolde og varme buffetretter, der er lavet med årstidens danske råvarer.

Beskrivelse: Deltageren kan:
kreativt og innovativt planlægge små og store buffeter til alle anledninger
komponere kolde og varme retter med årstidens danske råvarer, så madens æstetik fremmes
klargøre, tilberede og anrette buffeter til alle anledninger og dagens forskellige måltider
tilberede og anrette i passende portionsstørrelser samt vurdere madens sensoriske kvalitet
opstille buffeter til alle anledninger under hensyn til valg af service, flow og optimal logistik
Deltageren kan endvidere efterleve gældende hygiejneregler og oparbejde gode hygiejne rutiner.

Fagnummer: 48019 Årstidens buffet - til alle anledninger Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 2.009,20

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod ufaglærte og faglærte personale beskæftiget med madfremstilling til interne og eksterne bruger/kunder.

Beskrivelse: Deltageren kan anvende viden om årstidernes varierende udbud af friske råvarer i måltidsplanlægningen, herunder også kendskab til råvarernes ernæringsmæssige værdi og sensoriske kvaliteter. Deltageren kan vælge sæsonens økonomiske råvarer i planlægningen af sunde og velsmagende måltider, som tilgodeser forskellige brugergruppers ønsker og ernæringsmæssige behov. Deltageren kan optimere udnyttelsen af råvarer ved brug af egnede tilberedningsmetoder og korrekt portionering til produktion af velsmagende og indbydende måltider.

Fagnummer: 47667 Årstidernes råvarer i måltiderne Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 252,00 Uden for målgruppe: DKK 1.436,50