Dørmandsuddannelsen - grundlag for autorisation

Hold
21-10-2019
Aftenhold
Kursusinformation

For at kunne arbejde som dørmand blev det i 2004 gjort lovpligtigt at gennemgå en uddannelse og bestå en eksamen for at sikre, at dørmænd er i stand til at udføre arbejdsfunktionen på en sikker og kompetent måde til gavn for gæster og samarbejdspartnere.
Efter gennemført dørmandskursus kan man på grundlag af sit uddannelsesbevis ansøge politiet om autorisation som dørmand.

På dørmandskurset undervises der bl.a. i:

  • Service
  • Kommunikation og samarbejde
  • Konflikthåndtering
  • Rusmidler
  • Førstehjælp
  • Brandbekæmpelse
  • Gældende lovgivning for dørmandens arbejde

Som udgangspunkt skal du have en ren straffeattest for at opnå autorisation som dørmand. Det er politiet, som kan oplyse, om evt. anmærkninger i straffeattest har indflydelse på opnåelse af autorisation.

Kursets varighed er på 8 dage, men vi har valgt at afholde det som et aftenkursus fordelt på 10 aftener.

Kursuspris
AMU: DKK 992,00
Uden for målgruppe: DKK 4.780,00
kurset er fordelt ud over 10 aftner på følgende datoer:
21.10.19 - 24.10.19
04.11.19 - 07.11.19
12.11.19 - 13.11.19
Fagnummer: 40078 Dørmandsuddannelsen - grundlag for autorisation Varighed 8 dage AMU-pris: DKK 992,00 Uden for målgruppe: DKK 4.780,00

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget som dørmand.

Beskrivelse: Ud fra en forståelse af begrebet service som en væsentlig jobfunktion i arbejdet som dørmand kan deltageren levere en serviceydelse, der er imødekommende over for gæsterne.

Deltageren kan anvende sin viden og bevidsthed om egen rolle i relation til virksomheden, gæsterne, kollegaerne og eksterne instanser (fx politiet, brandmyndighederne o.a.) til at fremme et godt samarbejde parterne imellem og udfylde sin funktion som dørmand på en hensigtsmæssig måde.

Deltageren kan udføre sit arbejde og rolle som dørmand med basis i kendskab til relevant lovgivning, i særdeleshed restaurationsloven og straffeloven samt lov om diskrimination.

Deltageren kan kommunikere med gæsterne på en ikke-konfliktskabende måde med bevidstheden om den væsentlige betydning af egen kommunikation og adfærd.

Deltageren kan vurdere den tilstand, en gæst befinder sig i, samt risikoen for mulige konfliktsituationer og herigennem som den professionelle forebygge disse gennem anvendelse af verbal og non-verbal kommunikation.

Deltageren kan i situationer, hvor den verbale kommunikation ikke længere er mulig, anvende fysisk konflikthåndtering på en hensigtsmæssig måde.

Deltageren kan forholde sig til, at man i nattelivet kan møde grupper af mennesker med meget forskellige kultur- og holdningsmæssige udtryksformer og baggrunde og kan agere hensigtsmæssigt i forhold dertil.

Deltageren kan forbygge og håndtere stressede situationer på baggrund af viden om stressfaktorer, der kan være i arbejdet som dørmand.

Deltageren kan på baggrund af viden om udtryksformer vurdere trusselsbilledet og forebygge sikkerhedsrisici og herved sikre gæster og ansattes sikkerhed.

Deltageren kan vurdere behovet for visitation samt foretage en korrekt udførelse af denne.

Deltageren kan vurdere og håndtere en gæst, der er påvirket af rusmidler, samt medvirke til at forebygge salg og distribution af ulovlige rusmidler ud fra kendskab til rusmidler og deres virkning.

Deltageren kan på baggrund af kendskab til beredskabsplaner, brand- og evakueringsinstrukser, herunder på eget arbejdssted, agere hensigtsmæssigt og efter forskrifterne under en eventuel aktivering af beredskabet.

Deltageren kan medvirke til forebyggelse af brand og kan anvende almindeligt forekommende alarmsystemer og brandudstyr.

Deltageren kan yde elementær førstehjælp.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Vis privatlivspolitik
Forbehold og information
AMU tilmeldingsbetingelser, tilskud og vilkår

AMU-uddannelser er tilskudsberettigede. Det betyder, at deltagere uden en vid...

Læs mere
Vejledning om tilmelding

Tilmelding til arbejdsmarkedsuddannelser og ansøgning om VEU-godtgørelse foregå...

Læs mere
Forbehold!

Der tages forbehold for lovgivningsmæssige ændringer.

Læs mere

KursusCentret 
Uddannelsescenter
Holstebro

Døesvej 76 
7500 Holstebro

Tlf +45 99 122 222
kursus@ucholstebro.dk

UCH benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks.