Det strategiske lederskab - Akademiuddannelse

Hold
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Kursusinformation

Faget udbydes i et samarbejde mellem Uddannelsescenter Holstebro og Erhvervsakademi MidtVest (EAMV).

Formål
Det er formålet at den studerende gennem refleksion over teori og praksis udvikler sin forståelse for det strategiske lederskabs processer, vilkår og perspektiver. Den studerende skal kunne identificere strategiske problemstillinger i en praktiske kontekst og gennem anvendelse af fagets teorier og metoder være i stand til at tage aktivt del i udarbejdelse af løsningsforslag.

Læringsmål
Den studerende...

Viden og forståelse

 • Skal have viden om fagområdets anvendelse af teori og metode inden for strategianalyse, strategiudvikling og strategiimplementering
 • Skal have viden og forståelse for lederskabets virkning på den strategiske handlekraft
 • Skal forstå virkninger af konkret ledelsespraksis i forbindelse med strategiske tiltag og u-viklingsprocesser såvel på det organisatoriske plan som på det personlige

Færdigheder

 • Skal kunne anvende centrale metoder og teorier, der knytter sig til den strategirelaterede del af lederens opgaver på det aktuelle ledelsesniveau
 • Skal gennem praksisnærer problemstillinger beskrive, analyser og vurderer en given organisations strategiske intention, situation og udviklingsbehov
 • Skal i lyset af organisationens strategi kunne identificere udviklingsbehov i egen afdeling
 • Skal på basis af refleksion over eget lederskab kunne redegøre for, hvorledes udviklings-mæssige tiltag kan iværksættes i egen afdeling
 • Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder under iagttagelse af organisationens værdisæt, afdelingens kompetenceområde og relationer til interesseter
 • Skal kunne metodetriangulere – altså kombinere forskellige analyseformer til afdækning af en konkret problemstilling

Kompetence

 • Skal kunne identificere problemstillinger på det strategiske ledelsesniveau i en praktisk kontekst
 • Skal kunne anvende fagets teorier og modeller i forbindelse med udarbejdelse af praktiske løsningsforslag på en måde, så disse kan afprøves og eventuelt implementeres i praksis
 • Skal kunne deltage aktivt i at realisere organisationens mål ved at bidrage med input til strategien, og til at kunne gennemføre strategiunderstøttende forandringer

Indhold

 • Strategiske teorier og modeller
 • Strategisk analyse, udvikling og implementering
 • Udvikling af ledelsesprocesser, der omsætter strategien til praksis
 • Forandringsprocesser og forandringsledelse
 • Personligt, analyseret og autentisk lederskab
 • Metode med fokus på metodetriangulering, teori, data og analyse

Praktiske oplysninger:

Varighed: 
Undervisningstid: 

Undervisningssted: 

ECTS-point: 10

Eksamen: Mundtlig prøve kombineret med en individuel erhvervscase og med intern censur og bedømmelse efter 7- trins skalaen. Erhvervscasen indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen.

Tilskudsmuligheder: Tjek eventuelt dine muligheder for at søge om Statens Voksen-Uddannelsesstøtte (SVU) - klik her

Har du spørgsmål: Sarah Winther Degn tlf.: 99 122 485 mail swd@ucholstebro.dk

Der tages forbehold for lovgivningsmæssige ændringer.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Vis privatlivspolitik