Coaching og konflikthåndtering - Akademiuddannelse

Hold
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Kursusinformation

Faget udbydes i et samarbejde mellem Uddannelsescenter Holstebro og Erhvervsakademi MidtVest

Formål
Det er formålet, at den studerende udvikler sine evner inden for konflikthåndtering.
Det er ligeledes formålet, at den studerende kan anvende forskellige kommunikative redskaber i praksis – herunder eksempelvis coaching, mediation, forhandling og gruppeprocesser for at konflikthåndtere

Læringsmål
Den studerende...

Viden og forståelse

 • Skal have viden om relevante teorier, metoder og dialogværktøjer, som kan bruges til at håndtere konflikter i en organisatorisk kontekst
 • Skal have forståelse for forskellige personprofilers og relationers betydning for en potentiel konflikts opståen og udvikling

Færdigheder

 • Skal kunne vurdere og analysere praksisnære problemstillinger i forbindelse med organi-satoriske konflikter og uenigheder
 • Skal kunne anvende centrale metoder og redskaber, der knytter sig til forhandling og ko-flikthåndtering på individ/afdeling og på teamniveau

Kompetence

 • Skal kunne tage kritisk stilling til, hvilke konflikthåndteringsmetoder, der er relevante at bruge i egen organisation
 • Skal kunne bruge fagets teorier og metoder til at udvikle sine evner til at håndtere konflikter og uenigheder i egen ledelsespraksis på et reflekteret grundlag
 • Skal kunne anvende forskellige konflikthåndteringsmetoder og –teknikker til at skabe læ-ring og udvikling i egen organisation

Indhold

 • Coaching, teorier, modeller, værktøjer
 • Konflikthåndtering, teorier, modeller, værktøjer
 • Kommunikative teori, modeller værktøjer
 • Den organisatoriske ramme omkring konflikthåndtering og coaching
 • Psykologien – mindsettet og de ledelsesmæssige/medarbejdermæssig kompetencer

Praktiske oplysninger:

Varighed: 
Undervisningstid: 

Undervisningssted: 

ECTS-point: 10

Eksamen: Mundtlig prøve kombineret med en individuel erhvervscase og med intern censur og bedømmelse efter 7- trins skalaen. Erhvervscasen indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen.

Tilskudsmuligheder: Tjek eventuelt dine muligheder for at søge om Statens Voksen-Uddannelsesstøtte (SVU) - klik her

Har du spørgsmål: Sarah Winther Degn tlf.: 99 122 485 mail swd@ucholstebro.dk

Der tages forbehold for lovgivningsmæssige ændringer.


Kursuspris
Pris inklusiv moms, bøger og forplejning.
DKK 10.500,00
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Vis privatlivspolitik