Fokus på kvalitet i bygge- og anlægsbranchen

HOLD

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
41761 - Aktuelle malematerialer og teknikker

Målgruppe: Uddannelsen er åben for faguddannede bygningsmalere og andre med tilsvarende kvalifikationer.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Foretage et korrekt valg af materiale og arbejdsproces i forhold til miljøvenlighed, produktivitet og givne kvalitetskrav ud fra teoretisk og praktisk kendskab til aktuelle akryl-, plast-, vandig alkyd- og linoliematerialer.
Udføre en behandlingsopbygning ud fra forståelse for og kendskab til sammenhængen mellem det enkelte malemateriales bestanddele og dets forskellige egenskaber.
Benytte viden om eksisterende malematerialer til at anvende disse i alternative behandlingsopbygninger.
Udføre en behandlingsopbygning ud fra et praktisk kendskab til forskellige påføringsmetoder, deres anvendelsesområder, fordele og ulemper.
I arbejdet anvende forståelse for sammenhængen mellem det valgte materiale og påføringsmetodens betydning for kvaliteten af det færdige resultat.

Fagnummer: 41761 Aktuelle malematerialer og teknikker Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 640,00 Uden for målgruppe: DKK 3.783,50
42892 - Autolakering - Klargøring efter lakering

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig primært til faglærte vognmalere og andre med kendskab til autolakering, der har eller søger beskæftigelse indenfor området. Det forudsættes, at deltagerne har gennemført uddannelsen "Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater".

Beskrivelse: Deltagerne kan:
I samarbejde med virksomhedens kvalitetsansvarlige foretage en vurdering af, hvilken efterbehandling, der kræves for at levere bilen til kunden i den aftale kvalitet og i overensstemmelse med KS2000.
Udføre fjernelse af mindre fejl i lakeringen, såsom skidt og ”løbere”.
Udføre fjernelse fejl i udsprøjtningsområderne og sammenpolere ny lak med gammel lak.
Klargøre bilen til kunden, således at alle spor fra lakarbejde er væk (støv, skidt og lakrester).
Udføre en kvalitetsvurdering af det udførte arbejde.
Udføre arbejdet efter gældende love og regler under hensyn til sikkerhed, miljø og arbejdsmiljø.

Fagnummer: 42892 Autolakering - Klargøring efter lakering Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 128,00 Uden for målgruppe: DKK 1.081,40
42891 - Autolakering - Klargøring til lakering

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig primært til faglærte vognmalere og andre med kendskab til autolakering, der har eller søger beskæftigelse indenfor området. Det forudsættes, at deltagerne har gennemført uddannelsen "Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater".

Beskrivelse: Deltageren kan:
Vurdere skadesomfang og foretage en afgrænsning ved korrekt afdækning.
Vælge korrekt afrensning, slibeprocesser og slibeprodukter, der skal anvendes til korrekt udsprøjtning.
Skelne mellem kemisk og mekanisk vedhæftning og være særlig opmærksom på arbejdsprocesserne i udsprøjtningsområder for højeste kvalitet i forhold til KS 2000 kvalitetssikring.
Vurdere farvevalg og bedste udsprøjtningsområde for at opnå højest mulige kvalitet i samarbejde med sprøjtepersonale.
Foretage en kvalitetsvurdering af det udførte arbejde.
Udføre arbejdet efter gældende love og regler under hensyn til miljø og arbejdsmiljø.

Fagnummer: 42891 Autolakering - Klargøring til lakering Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 128,00 Uden for målgruppe: DKK 1.081,40
40899 - Fokus på kvalitet i bygge- og anlægsbranchen

Målgruppe: Alle, der har eller ønsker beskæftigelse inden for bygge- og anlægsområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
For en given opgave tilegne sig viden om nødvendig kvalitet i arbejdets udførelse i forhold til branchenormer, fejl og mangler samt materiale- og tidsforbrug.
Vurdere udførelsen af eget og kollegers arbejdet ud fra et kvalitetsmæssigt og et økonomisk aspekt.
Vurdere kundens forventninger og krav til arbejdets kvalitet i forhold til de givne muligheder for kvalitetsforbedringer.

Fagnummer: 40899 Fokus på kvalitet i bygge- og anlægsbranchen Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 256,00 Uden for målgruppe: DKK 1.651,40
41764 - Ældre maleteknikker - staffering og skabelonteknik

Målgruppe: Uddannelsen er åben for faguddannede bygningsmalere og andre med tilsvarende kvalifikationer.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Udføre og renovere stafferings- og skabelonmaleri.
Vurdere relevansen for anvendelse af skabelonering og staffering til dekorative formål.
Vejlede om typer af dekorative elementer, der bør anvendes til en given opgave (fladedækkende mønstre, friser, rosetter og staffering).
Fremstille skabeloner til enkelte og sammensatte mønstre.
Vælge og vurdere fremstillingsmaterialer, værktøj og metoder.
Vælge og anvende korrekt værktøj og materialer til overførelse af mønstre via skabelonteknik i plastmaling, kalk- lim- og temprafarver.
Vælge, tilberede og anvende materialer korrekt til bundbehandling.
Tilberede materialer og foretage aftrækning og staffering i limfarve, kalkfarve og temprafarve.
Udføre fladedækkende mønstre, friser, rosetter, staffering og aftrækning.

Fagnummer: 41764 Ældre maleteknikker - staffering og skabelonteknik Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 640,00 Uden for målgruppe: DKK 4.375,50