Drejebog for events

HOLD
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder med administrative opgaver i forbindelse med udvikling, tilrettelæggelse og gennemførelse af arrangementer, oplevelser og event.

Beskrivelse: Deltageren kan opbygge en drejebog for en event for herigennem bedre at kunne koordinere alle aktiviteter på baggrund af kendskab til eventens forskellige faser og elementer:
Organisationsplanlægning, herunder bemanding
Overordnet tidsplan for eventen
Identifikation og beskrivelse af delopgaver i forbindelse med eventen
Milepæle/opgaveliste
Nedsættelse af arbejdsgrupper
Tids- og ressourceplanlægning for den enkelte delopgave
Drejebog for selve eventen
Informations- og kommunikationsstyring
Identifikation af samarbejdspartnere og underleverandører, herunder koordination
Forvaltning af myndighedsrelationer og øvrige berørte parter, f.eks. med henblik på sikkerhed, brand, støj og hygiejne.

Fagnummer: 40428 Drejebog for events Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 256,00 Uden for målgruppe: DKK 1.218,30