Bygningsmalearbejde - indretning med farver

HOLD
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Målgruppe: Malere og andre med tilsvarende kvalifikationer og praktisk erhvervserfaring.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Udføre planlægnings- og kvalitetssikringsarbejde af bygningsmaleropgaver.
I arbejdet anvende indgående kendskab til de forskellige former for design og rumudformning, herunder møblering, tekstiler, gulvbelægning, lyssætning og lignende.
Tilpasse og planlægge arbejdet efter gældende myndighedskrav vedrørende rumindretning og rumfunktion.
Foretage den mest hensigtsmæssige planlægning og kvalitetssikring af en maleropgave ud fra en analytisk/kritisk betragtning til forskellige former for rumindretning.

Fagnummer: 43722 Bygningsmalearbejde - indretning med farver Varighed 17 dage AMU-pris: DKK 2.176,00 Uden for målgruppe: DKK 9.166,05