Avanceret billedbehandling 2

HOLD

28-11-2022
Avanceret billedbehandling 2
Herningsholm
5 dage Daghold Garantikursus

Målgruppe: Kurset retter sig imod medarbejdere der har brug for kompetencer inden for professionel grafisk kommunikation.

Beskrivelse: Deltageren kan ved hjælp af et billedbehandlingsprogram arbejde med skabelse af billeder til trykte og digitale medier, hvor der er lagt vægt på kreativitet og æstetik.

Deltageren kan desuden arbejde med budskab, målgruppe, slutprodukt og distributionsmedier.

Fagnummer: 49034 Billedbehandling - Billedlige udtryk Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 256,00 Uden for målgruppe: DKK 1.705,20

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til personer i faglærte og ufaglærte jobs, som arbejder med eller ønsker at arbejde med billedbehandling indenfor foto, film, tv samt trykt og digital produktion.

Beskrivelse: Deltageren kan ved hjælp af manipulationsværktøjerne i et avanceret billedbehandlingsprogram skabe billeder, der på trods af, at de består af en collage af delelementer, fremstår som både troværdige og realistiske, til brug i forbindelse med grafisk produktion.
Herunder kan deltageren arbejde med perspektiv, fjernelse af uønskede elementer og placering af nye elementer i billedet samt lyslægning og skygge.

Fagnummer: 46769 Billedbehandling - Skabelse af realistisk billede Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 256,00 Uden for målgruppe: DKK 1.705,20

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Beskrivelse: Deltageren kan anvende ICC-profilerne til at soft-proof og udkørsel af hard-proof af et digitalt grafisk produkt.

I jobfunktionen indgår:
Kendskab til digitale/analoge prøvetrykssystemer
Simulering af slutprodukt ved hjælp af ICC-profilerne til at simulere soft-proof og optimal tryk til udkørsel af hard-proof til samme.
Anvendelse af gældende norm-, reference- og målsystemer til input- og output karakterisering.

Fagnummer: 43614 Farvestyring - Soft- og hardproof/prøvetryk Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 128,00 Uden for målgruppe: DKK 967,60