Allround administrativ medarbejder

HOLD
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Målgruppe: Kurset retter sig mod ufaglærte medarbejdere, der arbejder med allround administrative opgaver.

Beskrivelse: Deltageren kan med sin administrative erfaring, forretningsforståelse, organisatoriske viden og kendskab til virksomhedens mål varetage forskellige administrative arbejdsopgaver.
Deltageren kan aktivt indgå i samarbejde i forskellige arbejdsgrupper, tilpasse arbejdsindsatsen, og styrke de processer, der fremmer samarbejde i virksomheden og dermed være med til at sikre sammenhængen mellem gruppens og virksomhedens mål. Deltageren kan endvidere bidrage til udviklingen af et godt arbejdsmiljø.
Deltageren kan vurdere og analysere de administrative arbejdsgange og i samarbejde med andre planlægge og gennemføre optimeringsprocessor ved brug af fx leanværktøjet 5S.
Deltageren kan forstå sin egen organisatoriske rolle og kan aktivt tage del i jobrelaterede forandringsprocesser og i den forbindelse anvende værktøjer og metoder, der fremmer processer omkring problemløsning samt ændringer af arbejds- og forretningsgange i administrationen.
Deltageren kan vurdere forskellige mødetyper og udføre tilrettelæggelsen og klargøringen heraf og fx udarbejde tids- og handleplaner, dagsordener og varetage reservationer og planlægge indkvartering og transport.
Deltageren kan skelne mellem forskellige former for referater tilpasset mødetyper og målgrupper og skrive disse for derved at fastholde det væsentlige ved møder og samtaler samt i den forbindelse anvende lytte- og notatteknikker, fx i form af papirbaserede eller elektroniske notater og lydoptagelser.
Deltageren kan skelne mellem professionel og serviceorienteret adfærd og mellem konfliktfremmende- og dæmpende adfærd og kan anvende dette gennem sin personlige fremtræden og adfærd i forbindelse med serviceydelser. Deltageren kan anvende enkle teknikker til håndtering af konflikter og anvende samtaleteknik og håndtere aggressive episoder og krisereaktioner. Deltageren kan med kendskab til fx kropssprogets betydning forbedre situationen i forhold til opståede konflikter i kundesituationer.
Deltageren kan på baggrund af kendskab til økonomistyringsprogrammet foretage daglige registreringer i finansdelen af programmet, udskrive tilhørende journaler og kontokort og demonstrere kendskab til hjemmesider, der relaterer sig til regnskabsloven for derved at holde sig ajour med relevante ændringer.

Fagnummer: 40148 Allround administrativ medarbejder Varighed 15 dage AMU-pris: DKK 2.850,00 Uden for målgruppe: DKK 7.527,50
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus i enten Herning, Ringkøbing-Skjern, Skive eller Holstebro.
Vis privatlivspolitik
Kursuspris
AMU:
DKK 2.850,00
Uden for målgruppe:
DKK 7.527,50
Forbehold og information
AMU tilmeldingsbetingelser, tilskud og vilkår

Hvert AMU-kursus afsluttes med en test. Når testen er bestået udstedes et AMU-b...

Læs mere
Vejledning om tilmelding

Tilmelding til arbejdsmarkedsuddannelser og ansøgning om VEU-godtgørelse foregå...

Læs mere
Vær obs på!

Fra 1. august er det et lovkrav, at alle skolens adresser er tobaksfri. Det gæl...

Læs mere