Er du bevidst om din "værdi" på arbejdsmarkedet?

Værdibaseret ledelse i praksis


Tilskudsberettiget AMU-kursus.

Værdibaseret ledelse er en ledelsesform, hvor den primære ledelsesopgave er at skabe en fælles forståelse af og holdning til organisationen og dens omverden. Denne ledelsesform skal sikre, at alle medarbejdere kan identificere sig med virksomhedens mål og midler - da disse igen tager sit afsæt i de samme værdier.

Om kurset
Trivsel og arbejdsglæde for såvel leder som medarbejder vil være et gennemgående tema under hele forløbet, og vi tager udgangspunkt i din dagligdag, så det praksisnære kommer i centrum. Kurset drejer sig om at udvikle dig som leder, efter principperne i værdibaseret ledelse.

Kurset er på 16 dage og er delt i 6 moduler fordelt over et år. Det betyder at du får tid til at reflektere over og vurdere din udviklingsproces, og samtidig får du mulighed for at afprøve teorierne i praksis mellem undervisningsdagene.

Moduler
Modul 1 - 5/9 - 6/9 2011: Værdier og kultur
Modul 2 - 12/10 - 14/10 2011: Relationstræning
Modul 3 - 17/11 - 18/11 + 9/2: Ressourceoptimering
Modul 4 - 12/3 - 14/3 2012: Rekruttering og medarbejdersamtaler
Modul 5 - 16/4 - 18/4 2012: Coaching
Modul 6 - 21/5 - 22/5 2012: Konflikthåndtering
Kontakt
Kursus
administration
Uddannelsescenter Holstebro
KursusCentret
Døesvej 76
7500 Holstebro
Tlf   +45 99 122 277
Fax  +45 99 122 244
info@ucholstebro.dk
www.ucholstebro.dk